Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Thường Niên

ĐÂY LÀ MẸ TÔI
Mc 3,31-35

Khi ấy, Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

SUY NIỆM

Vào một ngày khi tôi còn học tiểu học, giáo viên của tôi đã đọc câu chuyện về việc Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ. Sau đó, cô ấy chỉ tay vào cánh cửa phòng học và hỏi, “Nếu Chúa Giêsu đi vào đây ngay bây giờ và mời gọi các em rời khỏi gia đình và đi theo ngài, các em sẽ đi không?” Tôi kinh hoàng, với một đứa trẻ 8 tuổi với suy nghĩ, “Không bao giờ! Tôi yêu mẹ tôi!”

Việc kêu gọi các môn đệ diễn ra trong cùng một chương như bài đọc Tin Mừng hôm nay, gần như giống việc chối bỏ gia đình của Chúa Giêsu: “Ai là mẹ tôi và anh em tôi?… Bất cứ ai làm theo ý muốn của Thiên Chúa là anh chị em của tôi và là mẹ”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không thể nào chối bỏ thân nhân của mình, bởi vì Đức Maria đã tuân theo thánh ý Chúa một cách hoàn hảo. Hơn nữa, Chúa Giêsu chia sẻ món quà làm mẹ với chúng ta từ thập giá của Người.

Vì vậy, thay vì lời mời gọi như là một đề nghị để chối bỏ gia đình của chúng ta, có lẽ những lời của Đức Giêsu được hiểu tích cực hơn là lời mời gia nhập vào gia đình của ngài. Lời mời gọi này cũng là một thách đố: tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Dĩ nhiên nói bao giờ cũng dễ hơn là làm, nhưng Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta trong chương này rằng, chúng ta không phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa chỉ với chính mình. Ngài thực hiện với chúng ta, chữa lành chúng ta qua các Bí tích như khi ngài đã chữa lành người đàn ông bị bại tay. Ngài hướng dẫn chúng ta qua Giáo Hội, dạy chúng ta qua tông đồ đoàn bắt đầu với các môn đệ đầu tiên. Ngài ban cho chúng ta những anh chị em cùng đức tin đang giúp chúng ta trên trần gian và cầu nguyện cho chúng ta ở trên trời.

Vì vậy, nếu Chúa Giêsu đi qua ngưỡng cửa vào lúc này, tôi có nên theo Ngài không? Bây giờ tôi hy vọng rằng, tôi sẽ có can đảm để đáp trả lời mời của ngài. Tất nhiên, tôi vẫn yêu mẹ tôi, và giữa nhiều lý do tại sao gương mẫu về sự tận tụy của mẹ tôi dành cho Chúa Giêsu qua việc trở thành người mẹ của ngài. Và tôi tin rằng, nếu tôi theo ngài, tôi sẽ thấy mình đang đi cùng với nhiều anh chị em mới – và mẹ tôi.

Ginna Dybicz ’08, ’10 M.Ed.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today