Thông điệp video của Cha Bề Trên Cả gửi đi từ Valdocco

“Anh em Hội viên thân mến, chúng ta đang sống trong những thời điểm của niềm hy vọng, chứ không không phải là thời gian để chúng ta than trách.”

(Rôma – 16.10.2017) – “Anh em hội viên thân mến, đây là những khoảng thời gian của niềm hy vọng, chứ không là lúc chúng ta sầu buồn hay than oán”. Với cái nhìn lạc quan trước hiện tình hôm nay cũng như hướng về tương lai, Cha Bề trên cả, qua video clip, đã gửi một thông điệp đến các anh em Sa-lê-diêng cũng như gửi đến toàn thể gia đình Sa-lê-diêng.

Có nhiều lý do lý giải về niềm hy vọng mà Cha Bề Trên cả nói đến khi ngỏ lời với toàn thể Tu hội, cũng như với những ai chia sẻ đoàn sủng Sa-lê-diêng.

Lý do đầu tiên, đó là cuộc phát xuất truyền giáo Sa-lê-diêng lần thứ 148 mới được cử hành tại Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ ở Tôrinô vào cuối tháng Chín vừa qua. Nhiều anh em Sa-lê-diêng và những nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ đã tiến nhận Thánh giá truyền giáo và lên đường, tiếp nối bước chân của Cha Giovanni Cagliero và những vị truyền giáo năm xưa.

Thứ đến, trong tuần vừa qua, chúng ta cũng đã trải nghiệm một bầu khí ‘thiêng liêng, sâu xa và rất tuyệt vời’ cùng với một số Cha Giám Tỉnh. Các Ngài đến đây để canh tân sứ vụ phục vụ Tỉnh dòng sau 3 năm đảm nhận, đồng thời chia sẻ với nhau về niềm vui cũng như những thách đố mà các Ngài đã trải nghiệm.

Lý do cuối cùng đó là, chúng ta rất vui mừng tạ ơn Chúa vì Cha Tom Uzhunnalil đã được giải cứu sau 18 tháng bị giam giữ.

Với những lý do trên, qua bức thông điệp, Cha Bề Trên Cả mời gọi chúng ta trở về với Don Bosco, một ‘Người của Chúa’ luôn sống trong niềm hy vọng, hầu chúng ta khơi dậy cảm thức đức tin một cách sâu xa. Ngài nói rằng: “Chúng ta hãy để mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống, cho dù là nhỏ bé nhất, giúp chúng ta trải nghiệm và nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta cách chân thật và tình yêu của Ngài dồi dào biết chừng nào”.

Bài viết của Cha Vaclav Klement, SDB.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today