Thánh GIUSEPPE CAFASSO (1811-1860)

Được phong Á Thánh năm 1925
Tuyên phong Hiển Thánh năm 1947
Cha Cafasso, Linh hướng của Don Bosco


Sinh tại Castelnuovo thuộc Asti trong năm 1811

Giuseppe Cafasso sinh tại Castelnuovo thuộc Asti năm 1811. Là con của một gia đình tiểu nông, gia đình có bốn người con và Giuseppe là con thứ ba. Mariana, cô con gái út sau này là mẹ của á thánh don Giuseppe Allamano.

Từ khi còn rất trẻ, cậu đã được gia đình và làng xóm xem như một vị thánh nhỏ. Cậu hoàn thành việc học thần học tại chủng viện ở Chieri và năm 1833, chịu chức phó tế.

Tại Học viện Giáo sĩ… sẽ ở lại đó suốt đời

Sau bốn tháng tại Học Viện Giáo Sĩ để hoàn thành việc đào luyện linh mục và mục vụ của ngài. Don Giuseppe Cafasso ở lại đó đến hết đời, trong chức vụ Viện Trưởng. Tại Học viện người ta hít thở linh đạo của Thánh Ignazio và đường hướng thần học, mục vụ của Thánh Alfonso Maria dé Liguori. Việc giảng dạy được chăm chút với sự quan tâm lớn lao và nhắm vào việc đào tạo những cha giải tội tốt lành và những người rao giảng có khả năng. Giuseppe học và đào sâu linh đạo của Thánh Phanxico Sale, và rồi sẽ truyền đạt đặc biệt cho một học trò: Gioan Bosco. Thực vậy, Cha Cafasso đã là linh hướng cho Gioan Bosco từ năm 1841 cho đến 1860 [nghĩa là cho khi cha Cafasso mất], ngài đã đóng góp đáng kể cho việc đào luyện và hình thành nhân cách và linh đạo của cha Bosco.

Đồng hành thiêng liêng với các tù nhân và với các phạm nhân mang án tử hình.

Cách thức giáo huấn của ngài là sự đánh giá về bổn phận hàng ngày đối với việc nên thánh. Như chính đấng sáng lập Sa-lê-diêng làm chứng: “Nhân đức anh hùng của Cafasso đó là sự thực hành bền tâm và với sự trung thành đáng kinh ngạc những nhân đức thông thường”. Luôn quan tâm đến sự cần thiết của những người yếu thế, viếng thăm và nâng đỡ cả về kinh tế cho những người nghèo khổ nhất, đem lại cho họ sự an ủi từ chính tác vụ linh mục của ngài. Việc tông đồ của ngài bao gồm cả việc đồng hành thiêng liêng cho những tù nhân và những phạm nhân mang án tử hình, ngài được định nghĩa là linh mục của những tù nhân.

Là người hướng dẫn thiêng liêng… và nâng đỡ cả về mặt vật chất cho cha Bosco.

Thận trọng và kín đáo, là thày dạy về tinh thần, ngài đã là linh hướng của các linh mục, giáo dân, chính trị gia, các đấng sáng lập. Đức Pio XI đã xác định ngài là viên ngọc của giới giáo sĩ Ý. Cha Cafasso đã nâng đỡ về cả phương diện vật chất cho cha Bosco và Hội dòng Sa-lê-diêng từ bước khởi đầu hiện diện. Sau một cơn bệnh ngắn, cha Cafasso đã về với Chúa vào ngày 23.06.1860, khi tuổi đời vừa mới 49.

Đức Pio XII công nhận ngài là mẫu gương của đời sống linh mục, là cha của những người nghèo, là người an ủi cho những tàn tật, sự khích lệ cho những tù nhân, sức khoẻ của những người mang án tử. Chính Đức Thánh Cha này, trong enciclica Menti Nostrae ngày 23 tháng 09 năm 1950 đã đề xướng ngài như mẫu gương của các linh mục.

Cha Cafasso được phong Á thánh năm 1925 và phong Hiển Thánh bởi Đức Pio XII năm 1947

Ngọc Yến, FMA


Visited 4 times, 1 visit(s) today