Bộ Truyền Thông Vatican ký hợp đồng với Dòng Salêdiêng Don Bosco

Vatican – Bộ Truyền Thông Vatican và Tu hội Thánh Phanxicô Salê (Salesians of Don Bosco) đã ký một hợp đồng mới về việc cộng tác giữa Dòng Don Bosco và Tòa Thánh trong lãnh vực truyền thông, đây như là một phần của kế hoạch cải tổ truyền thông được khởi xướng bởi Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sau khi ký một hợp đồng với Dòng Tên, hiện là một cộng đoàn thi hành sứ vụ giữa lòng hệ thống truyền thông của Tòa Thánh, và theo các chỉ dẫn của Vatican, Bộ Truyền Thông tiếp tục ký một hợp đồng với Tu hội Thánh Phanxicô Salê. Điều này sẽ cho phép Tu hội Salêdiêng chia sẻ đặc sủng của Don Bosco trong khuôn khổ các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi Bộ Truyền Thông.

Hợp đồng này sẽ kéo dài trong 3 năm, sau đó có thể được gia hạn. Thỏa thuận này được ký bởi Cha Bề Trên Cả của Tu hội Thánh Phanxicô Salê, Cha Angel Fernandez Artime, và Tổng trưởng Bộ Truyền thông, Đức ông Dario Edoardo Viganò.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today