Tại Fatumaca, Cha Bề Trên Cả đã gặp gỡ nhóm ADMA, gia đình Salêdiêng và đến thăm các nữ tu FMA

(Fatumaca, Đông Timor – 02.02.2018) – Vào buổi sáng hôm nay, Cha Bề Trên Cả đã gặp gỡ và nói chuyện với Hiệp hội ADMA. Sau đó Ngài đến Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Phù Hộ để dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Don Bosco với Gia đình Salêdiêng tại đây. Hiện diện trong Thánh lễ có nhiều anh em linh mục Salêdiêng, đặc biệt có cả Đức Cha Virgilio do Carmo da Silva, SDB. Ngài là cựu Bề Trên của Á tỉnh Đông Timor.

Trong bài giảng, Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh về tinh thần gia đình. Trong ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ hôm nay, Ngài cũng mời gọi mọi người hãy bắt chước thái độ đức tin của Mẹ Maria. Mẹ đã đối diện trước bao khó khăn và thử thách nhưng đã kiên vững và vượt thắng tất cả.

Trước khi kết lễ, Cha Bề Trên Á tỉnh nói đôi lời cảm ơn Cha Bề Trên Cả. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Virgilio, vì vào năm 2015 khi đang làm Bề Trên Á tỉnh, Đức Cha đã ngỏ lời mời Cha Bề Trên Cả đến thăm Đông Timor.

Hiện diện trong buổi lễ có một vài vị truyền giáo thuộc hiệp hội ADMA, các nữ tu FMA và một vài anh em SDB. Sau một vài phút đáp từ, Cha Bề Trên Cả trao huy hiệu của Tu hội để bày tỏ lòng tri ân đối với các vị truyền giáo Salêdiêng, cụ thể là Cha Locatelli, Thầy phó tế Baltasar, Cha Jose Sam Juan và Cha Joao De Deus Pires.

Sau đó, Cha Bề Trên Cả dùng cơm trưa với các anh em SDB và đại diện Gia đình Salêdiêng ở Fatumaca.

Vào sau trưa, Cha Bề Trên Cả đi đến Veninale để thăm các sơ FMA cũng như các cộng thể SDB tại đó. Tháp tùng Cha Bề Trên Cả, có Cha Bề Trên Á tỉnh và cả Đức Cha Virgilio do Carmo. Các em học sinh tại các trường học tiến ra chào đón Cha Bề Trên Cả rất vui tươi, cùng với các anh em SDB, Các sơ FMA và các thành phần trong Gia đình Salêdiêng. Nhìn thấy tượng đài Chân phước Philip Rinaldi trong khuôn viên nhà trường, Cha Bề Trên Cả xin chụp tấm hình chung với nhóm cựu học viên của trường học. Mọi người rất phấn khởi được gặp gỡ Đấng kế vị Don Bosco đến thăm viếng.

Một sơ FMA đã phát biểu cảm tưởng: “Thật tuyệt vời khi chúng tôi được tiếp cận Cha Bề Trên Cả. Ngài đến đây có nghĩa là Ngài yêu mến chúng tôi. Ngài cùng chúng tôi ca hát, trò truyện và ban cho chúng tôi những huấn dụ rất quý báu. Mặc dầu Cha Bề Trên cả hiện diện giữa chúng tôi chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng với tình Cha, Ngài đã đem đến cho chúng tôi một nguồn nước để giải khát tâm hồn giống như Chúa Giêsu đã làm”.

Một chị ADMA cũng phát biểu: “Tôi rất ấn tượng về Cha Bề Trên Cả. Sự hiện diện của Ngài rất quan trọng cho Hiệp hội ADMA chúng tôi. Ngài là hiện thân của Don Bosco. Ngài nói chuyện với chị em chúng tôi rất chân tình. Ngài quả là một người của Thiên Chúa, giống như Cha Thánh Don Bosco”.

Bài viết của Cha Jose de Sa., SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 6 times, 1 visit(s) today