Tập viện tại Fiji khai giảng năm nhà tập với hai Tập sinh

(Suva Fiji, 01.02.2018) – Với một nghi thức đơn giản, cộng thể DonBosco ở Suva đã tiếp nhận hai tân tập sinh để bắt đầu năm tập mới, đó là thầy Afia Enosa và thầy Lisona Lafaele. Hai tập sinh sẽ được Cha Tập sư Jim Kyaw Hoe chỉ dẫn. Cả hai thầy đến từ đảo Samoa, sau khi đã hoàn tất giai đoạn thỉnh sinh tại cộng thể tiền tập Alafau.

Bài viết của Cha phó Giám tỉnh Bernie Graham.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today