Ra mắt cuốn sách ‘Các Salêdiêng trẻ và việc đồng hành’

Ra mắt cuốn sách ‘Các Salêdiêng trẻ và việc đồng hành’, với những dữ liệu thống kê về việc đồng hành thiêng liêng với các hội viên trẻ trong toàn Tu hội

(Rôma, Italia – 25.03.2018) – Cuốn sách ‘Các Salêdiêng trẻ và việc đồng hành’, do nhà xuất bản LAS Rôma phát hành mới được trình làng. Cuốn sách do thầy Marco Bay, SDB nghiên cứu và tổng hợp khá công phu. Hai cha Tổng Cố vấn, Cha Ivo Coelho và Cha Fabio Attard, đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách trên. Xin chân thành cảm ơn các vị phụ trách đào luyện trong các Tỉnh dòng đã gửi về những phản hồi rất phong phú trong thời gian qua, để chúng tôi có thể nghiên cứu và tổng hợp lại.

Có 4000 (khoảng 50%) phản hồi từ các vị đào luyện và các vị linh hướng Salêdiêng  trong tất cả 7 miền trên thế giới. Cuốn sách được viết bằng tiếng Ý, cho dầu đa số các phản hồi được viết bằng Anh ngữ. Thầy Marco Bay hiện là giáo sư dạy về môn thống kê tại Đại học UPS. Thầy đã tích cực làm việc và cộng tác với Cha Silvio Roggia thuộc Ban Đào luyện trung ương, để hoàn thành cuốn sách này. Để thực hiện cuộc thăm dò, tác giả đã gửi đi 38 câu hỏi cho các anh em hội viên trẻ và 44 câu hỏi cho các vị phụ trách đào luyện hoặc các Cha linh hướng. Tại miền EAO của chúng ta, đã có 480 trong tổng số 4000 thư phản hồi.

Riêng các Sư huynh trong miền đang ở giai đoạn đào luyện ban đầu, các thầy cũng đã gửi về khá nhiều phúc đáp. Trong cuốn sách trên được viết bằng tiếng Ý, xin lưu ý một chi tiết: Miền Đông Á Châu Đại Dương, viết tắt trong tiếng Anh là EAO, còn trong tiếng Ý là RASE.

Đối với các anh em hội viên trẻ tại miền EAO, có 65% đã xin cha Giám đốc của mình làm Cha linh hướng. Còn đa số anh em (67%) đã chọn cha giải tội khác với cha linh hướng. Hầu hết anh em (86%) chỉ nhận cha linh hướng từ giai đoạn thỉnh sinh trở đi, còn trước thì không có.

Các anh em SDB trẻ tại miền của chúng ta rất quan tâm đến việc xưng tội và việc bàn hỏi (rendiconto), hơn hẳn các miền khác. Tại miền EAO, các hội viên trẻ cũng ý thức mạnh mẽ về đời sống cộng thể và sứ mệnh tông đồ.

Cuốn sách đã chính thức được lưu hành.

Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 6 times, 1 visit(s) today