Quyết định thành lập Cơ sở 2 Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

QUYẾT ĐỊNH

Tin vui cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Đà Lạt nói riêng: Ngày 3-5-2018, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN đã ký Quyết định thành lập Cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt.

Địa chỉ: 51 Vạn Kiếp, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

Sau đây là toàn văn bản Quyết định: