Những chuẩn bị cho đợt xuất phát truyền giáo 153 của Tu hội Salêdiêng Don Bocso

       Để đáp lại lời kêu gọi truyền giáo của Cha Bề Trên Cả vào ngày 18.12.2021, 37 hội viên Salêdiêng đã hưởng ứng qua việc trình bày sự sẵn sàng để được gửi đi truyền giáo. Theo quy trình đã được thiết lập hiện nay, Tổng Cố vấn Truyền giáo sau đó chuyển sang cấp độ phân định tiếp theo bằng cách trao đổi với Giám tỉnh và Ban Cố vấn tỉnh của ứng viên cũng như Giám đốc và Ban Cố vấn cộng đoàn địa phương về sự phù hợp truyền giáo của ứng viên, và đảm bảo rằng ứng viên đó trước đây đã được đồng hành thiêng liêng.

       Cha Alfred Maravilla, Tổng Cố vấn Truyền giáo giải thích: “Đây là một phần quan trọng của sự phân định vì họ biết rất rõ về ứng viên. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng ứng viên đã được đồng hành để phân định ơn gọi truyền giáo của mình. Mặc dù điều kiện tiên quyết là mỗi ứng viên luôn sẵn sàng để Cha Bề Trên Cả gửi đến bất cứ nơi đâu, nhưng trên thực tế, luôn có một cuộc đối thoại tốt với mỗi ứng viên về điểm đến truyền giáo có thể của họ”.

       Điểm đến của mỗi nhà truyền giáo cuối cùng được trình lên Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố vấn phê duyệt. Đợt xuất phát truyền giáo sắp tới vào ngày 25 tháng 9 tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu tại Valdocco sẽ bao gồm 25 nhà truyền giáo từ Châu Phi và Madagascar, Nam Á, Đông Á và các khu vực liên châu Mỹ của Tu hội. Họ được gửi đến Châu Phi, Đông Á, Nam Nón và bắc Trung Âu.

       Việc gửi đi truyền giáo sẽ được bắt đầu bằng “Khóa học Định hướng cho những người truyền giáo mới” sẽ được tổ chức tại Colle Don Bosco bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Các nhà truyền giáo mới, thành viên của đợt xuất phát truyền giáo lần thứ 153, hiện đang có những chuẩn bị cuối cùng để lên đường đến Ý.

       Hãng thông tấn Salêdiêng – ANS

       Ban Truyền Thông SDB chuyển ngữ

Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/15989-rmg-preparations-for-the-153rd-salesian-missionary-expedition

Visited 2 times, 1 visit(s) today