Ngày thứ hai trong cuộc thăm viếng Đông Timor của Cha Bề Trên Cả – Cuộc gặp gỡ trong tinh thần gia đình

“Đấng kế vị Don Bosco nói những tâm tình từ trong đáy lòng”

(Dili, Đông Timor – 31.01.2018) – Hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với các anh em Salêdiêng ở Đông Timor. Vào ban sáng, Cha Bề Trên Cả chủ sự Thánh lễ ngoài trời mừng kính Cha Thánh Gioan Bosco với sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ và các thành phần trong Gia đình Salêdiêng. Vào ban chiều ngày 31 tháng Giêng, Đấng kế vị Don Bosco đã dành 2 tiếng rưỡi đồng hồ để gặp gỡ các hội viên SDB.

Tại hội trường của cộng thể Don Bosco tại Comoro, Cha Bề Trên Cả đã xem băng video, giới thiệu những nét tổng quát về các cộng thể địa phương của Á tỉnh. Sau đó, Ngài ban những lời huấn dụ cho các anh em hội viên.

Cha Bề Trên cả nói rằng, từ sau Tổng Tu nghị 27, Ngài đã gặp gỡ các hội viên SDB tại 59 Tỉnh dòng, dàn trải trên 70 quốc gia khắp thế giới. Cho dù năm nay, Ngài cử hành Thánh lễ kính Don Bosco ở khá xa Valdocco, nhưng các anh em SDB tại khắp năm châu đều là những tu sỹ Salêdiêng Don Bosco (SDB), và chính Chúa Thánh Thần đã liên kết chúng ta nên một gia đình duy nhất.

Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh rằng, Ngài ngỏ lời với anh em bằng ngôn ngữ của trái tim, hơn là bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban nha hay tiếng Bồ Đào Nha. Ngài nêu ra 6 điểm quan trọng về nét đẹp của Tu hội ở khắp nơi trên toàn thế giới cũng như tại Á tỉnh ITM. Cha Bề Trên cả nói: “Á tỉnh ITM dàn trải tại 2 quốc gia, đang hướng về một tương lai tươi sáng, nhưng với điều kiện là anh em phải có tầm nhìn về đoàn sủng một cách rõ nét”. Cha Bề Trên Cả cắt nghĩa thêm về những thách đố mà Tu hội đang phải đối mặt hiện nay. Tu hội cần phải có những động cơ mạnh mẽ để làm tăng trưởng đoàn sủng nơi mình.

Những điểm nhấn mà Cha Bề Trên Cả nhắm đến, là việc cần phát huy sự hiệp thông huynh đệ, tăng triển căn tính Salêdiêng một cách vững chắc, và nhu cầu cần phải đào luyện các hội viên trẻ cho thật kỹ lưỡng. Vai trò của các anh em Sư huynh cũng rất quan trọng cho tương lai của đoàn sủng Salêdiêng tại Đông Timor. Khi nói điều này, các anh em SDB trong hội trường vỗ tay nhiệt liệt để cổ vũ 15 Sư huynh đang có mặt tại đó.

Khi hướng về tương lai của Đông Timor, Cha Bề Trên Cả nói tiếp: “Tương lai của Á tỉnh nằm trong tay anh em. Anh em cần tiếp tục thể hiện một lối sống giản dị, sống với người nghèo và sống cho người nghèo. Đây là điểm mạnh của Á tỉnh, là  kho tàng quý giá của anh em và cũng là sứ mệnh phục vụ giới trẻ nghèo khổ tại Đông Timor. Anh em đừng quên mất định hướng này”.

Trong phần cuối cùng, Cha Bề Trên Cả cùng với các anh em hội viên trao đổi về việc biện phân ơn gọi và về cách đồng hành với các anh em hội viên để giúp tăng trưởng ơn gọi. Ngài nêu ra những điểm yếu cũng như những phương cách chữa trị đối với các anh em SDB đang gặp khủng hoảng ở khắp nơi. Hiện nay Tu hội chúng ta đang có hơn 14.000 hội viên đã tuyên khấn, cộng thêm 432 tập sinh.

Một vài câu hỏi được nêu ra, nói về những trường hợp các anh em hội viên đang ở trong những trường hợp cá biệt, về cách thức điều hành và quản trị Á tỉnh. Cuối cùng Cha Bề Trên Cả rất lạc quan nói cho anh em biết về hiện trạng khá tốt đẹp của Tu hội nói chung trong thời điểm hiện nay. Ngài cũng nhắc nhở từng anh em phải cảm thấy có trách nhiệm để xây dựng Á tỉnh ITM càng ngày vững chắc trong tương lai.

Ngày đầu tiên trong cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả đã kết thúc với giờ kinh chiều và bữa ăn tối tại nhà tỉnh.

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today