Ngày Thế giới Hòa Bình 2018: “Người nhập cư và tị nạn: những người nam và người nữ trong việc tìm kiếm hòa bình”

(ANS – Vatican City) – Ngày Thế giới Hòa bình 2018, đánh dấu 51 năm khởi đầu một hành trình cam go và cái nhìn tiên tri của Giáo hội Công giáo. Ngày này được Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI thiết lập, qua một thông điệp vào ngày 8 tháng 12 năm 1967, và nó được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 1968. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng gửi đi một thông điệp cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và cho tất cả những người thiện chí, với lời kêu gọi lưu tâm về vấn đề hòa bình, giảm quân bị, công lý và sự phát triển.

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã ban hành thông điệp thứ năm, những thông điệp trước đây là: 1. “Tình huynh đệ, nền tảng và con đường đến hòa bình” (2014); 2. “Không còn là nô lệ nữa, mà là anh em” (2015); 3. “Chiến thắng sự lãnh đạm và kiến tạo hòa bình” (2016); 4. “Bất bạo động: lối chính trị vì hòa bình” (2017); 5. “Người nhập cư và tị nạn: những người nam và người nữ tìm kiếm hòa bình” (2018).

Lời chúc của ĐTC Phan-xi-cô cho hòa bình: “Cầu chúc bình an cho tất cả mọi người và cho mọi dân tộc trên thế giới! Một sự bình an thỏa lấp khát vọng sâu xa cho mỗi người, mỗi cá nhân và cho tất cả mọi người và đặc biệt cho những ai chịu đau khổ nhất”.

Trong số những người tôi không ngừng nhớ đến trong tâm trí và trong lời cầu nguyện mỗi ngày, một lần nữa tôi phải nói đến là có hơn 250 triệu người di cư trên khắp thế giới, và trong số đó có 22,5 triệu là người tị nạn. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, người tiền nhiệm yêu quí của tôi nói về họ như là “đàn ông, đàn bà, trẻ em, người trẻ và người già đang kiếm một nơi nào đó để sống trong hòa bình”. [2] Để tìm kiếm sự bình an, họ sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình cho một chặng đường xa xôi và nguy hiểm, chịu đựng những gian nan thử thách và đau khổ, để đối diện với những hàng rào và những bức tường được xây dựng để giữ họ ra xa khỏi mục tiêu của họ.

Khanh Quốc, SDB


Visited 2 times, 1 visit(s) today