Lời chúc mừng Giáng sinh của Cha Vaclav Klement và Thông tấn xã Salêdiêng miền EAO

EAO 25/12/2017

Kính thưa các bạn và các độc giả của gia đình BOSCOLINK.

Xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả các bạn và mọi thành viên trong Gia đình Salêdiêng.

Chúng tôi cũng chuyển lời chúc mừng của các anh em ở Mongolia, ở Úc, ở Pakistan và ở đảo Samoa. Cầu chúc mọi người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta cũng trở nên nhân chứng cho tình yêu Ngài, hiển thị nơi Hài nhi Giêsu trong máng cỏ Belem.

Thân ái.

Cha Vaclav Klement và Thông tấn xã Salêdiêng.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today