Khoá Linh Hoạt Viên Salêdiêng Cuối Cùng Của Tỉnh Dòng Krakow – Ba Lan Cho Năm Học 2023/2024

Krakow, Ba Lan – Cuối tuần trước, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, khoá Linh hoạt viên Salêdiêng (SAS) cuối cùng cho năm học 2023/2024 đã diễn ra. Có khoảng 150 bạn trẻ tham gia khoá này tại Học viện Salêdiêng ở Krakow, bao gồm cả những tình nguyện viên từ khắp nơi trong Tỉnh dòng Krakow (PLS). Khoá học bắt đầu bằng buổi diễn nguyện về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, do các thầy và các em học sinh trình bày. 

Thứ bảy với nhiều hoạt động khác nhau diễn ra rất sôi động như: hội thảo sơ cứu, hòa nhập và kiểm tra các học viên năm thứ hai của SAS, tất cả đều đã vượt qua thành công. Vào cuối ngày, có giờ Chầu Thánh Thể do Cha Michał Libor, SDB chủ sự và một nhóm nhạc do các thầy Saledieng sinh động. SAS kết thúc bằng Thánh lễ do Cha Marcin Kaznowski SDB, Bề trên Tỉnh dòng PLS chủ tế. Phần phụng vụ được ban phụ trách về phụng vụ kết hợp với những linh hoạt viên đã được đào tạo trong khoá học SAS này cùng đứng lên tổ chức.

Nguồn: https://www.infoans.org/es

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

Visited 48 times, 1 visit(s) today