Khóa Bồi Dưỡng Dành Cho Các Giám Đốc Cộng Thể và Trưởng Cộng Đoàn

Vào các ngày 20, 21 và 22 tháng 03.2024 tại Cộng thể “Thánh Louis Versiglia” K’Long, Tỉnh dòng đã tổ chức Khoá bồi dưỡng dành cho các Giám đốc và Trưởng cộng đoàn.
Khoá bồi dưỡng này dựa trên tinh thần của Hiến luật khoản 55: “…Nhiệm vụ trước hết của ngài [Giám đốc cộng thể] là sinh động hoá Cộng thể để Cộng thể sống trung thành với Hiến Luật và tăng trưởng trong sự hiệp nhất.
 
Tham dự những ngày bồi dưỡng có Cha Giám Tỉnh Barnabas Lê An Phong SDB, Quý Cha và quý Sư Huynh trong Ban Cố vấn Tỉnh và gần 40 Cha đang là Giám đốc cũng như các Trưởng Cộng đoàn trong Tỉnh dòng.
Cuộc họp mặt bắt đầu bằng giờ Lần Hạt và Kinh Chiều lúc 18 giờ ngày 20/03/2024. Sau khi dùng cơm tối, trong bầu khí của giờ kinh tối, quý cha đã lắng nghe chia sẻ của Cha Giám tỉnh với chủ đề: “Diện mạo của Giám đốc theo Hiến Luật”. Dựa vào Hiến Luật số 55, cha Giám tỉnh mời gọi các tham dự viên hồi tâm cầu nguyện để khóa thường huấn mang lại những giá trị thật tốt đẹp.
 
Sáng ngày 21/03/2024, sau khi dâng Thánh lễ và dùng điểm tâm với nhau, các tham dự viên đã có mặt tại hội trường để lắng nghe Cha Giám tỉnh chi sẻ chủ đề đầu tiên: “Nhiệm vụ gìn giữ căn tính đặc sủng”. Sau phần giải lao, các tham dự viên tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của Cha Phó Giám tỉnh Giuse Nguyễn Kim Khánh SDB về vai trò sinh động và cai quản của các Giám đốc trong Cộng thể. Ngoài ra, Cha Phó Giám tỉnh Giuse còn nhấn mạnh đến vai trò Kỷ luật đời tu của các Giám đốc. Vào ban chiều, cùng với Cha Giám tỉnh và Cha Phó Giám tỉnh, các tham dự viên đã lắng nghe và cùng nhau thảo luận vấn đề giữ kỷ luật trong đời tu . Trong giờ Kinh Tối cuối ngày, các tham dự viên là Giám đốc (Trưởng cộng đoàn) thay phiên nhau chia sẻ về tình hình của Cộng thể mà mình đang coi sóc.
 
Vào ngày thứ cuối cùng của chương trình họp mặt, ngày 22/03/2024, các tham dự viên đã tham dự thánh lễ và dùng điểm tâm chung với nhau. Sau đó, các ngài đã hiện diện tại hội trường vào lúc 8 giờ sáng để nghe những chia sẻ của Cha Giuse Đỗ Đức Dũng SDB (Cố vấn Tỉnh dòng – Đặc trách Đào luyện) về việc thực hành nguyện ngắm theo truyền thống Salêdiêng. Trong phần này, các tham dự viên cũng có những chia sẻ và góp ý về tình hình Cộng thể (Cộng đoàn) nơi mình hiện diện.
 
Trước khi kết thúc Chương trình họp mặt, vào ban chiều, Cha Giám tỉnh đã chia sẻ với các tham dự viên về tình hình của Tỉnh dòng và Phụ tỉnh cũng như công việc chuẩn bị cho Tu nghị tỉnh 2024. Ngài mời gọi các Cộng thể và Cộng đoàn thành lập Hội sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ tại các nơi mình đang sinh sống.
 
Kết thúc bài chia sẻ của Cha Giám tỉnh, đại diện các tham dự viên đã cảm ơn Cha Giám tỉnh và Quý Cha trong Ban Cố vấn Tỉnh vì đã hiện diện và chia sẻ trong những ngày này. Sau đó, các tham dự viên trở về Cộng thể của mình, mang theo hành trang là ngọn lửa nhiệt thành để xây dựng Cộng thể ngày càng gắn bó và hiệp nhất.
 
Pietro Giuseppe Hoàng Khánh
Visited 184 times, 1 visit(s) today