Hướng về Đại hội Sư huynh miền EAO 2018 – Phỏng vấn Sư huynh Raffy Besonia và John Raymond F. Montejo

Hướng về Đại hội Sư huynh miền EAO 2018 – Phỏng vấn Sư huynh Raffy Besonia và Sư huynh John Raymond F. Montejo. (Cả hai anh em đang năm tập vụ tại Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân).

1- Điều gì khiến thầy hạnh phúc trong ơn gọi Sư huynh Salêdiêng?

– Khi tôi làm những công việc rất khiêm tốn, âm thầm hằng ngày như làm vườn, canh nông, sửa chữa, và hộ trực học sinh. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cho người trẻ và được cộng thể nâng đỡ.

2- Đâu là mẫu gương Sư huynh của thầy?

– Đó là Sư huynh Lamberto Tena, SDB. Ngoài ra còn có thầy Melo và nhiều Sư huynh lão thành khác trong tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân.

3- Anh em Sư huynh đóng góp những gì cách đặc thù cho sứ mệnh và cho cộng thể?

– Như việc giúp điều hành những công việc trong nhà một cách trôi chảy, đặc biệt việc quản trị Trung tâm Dạy nghề. Anh em cần biết cách để phát huy ơn gọi và ý thức việc phục vụ giới trẻ.

4- Làm sao để ơn gọi Sư huynh được hiển thị rõ nét hơn trong Giáo hội ?

– Hãy để anh em Sư huynh tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Giáo hội, ví dụ làm thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. Hãy tìm cách làm cho ơn gọi Sư huynh được tỏa sáng và nâng đỡ các anh em Sư huynh trong việc phát huy Đoàn sủng Salêdiêng.

5- Các linh mục có thể đóng góp những gì để quảng bá ơn gọi Sư huynh?

– Trong các cộng đoàn giáo dục mục vụ, chúng ta nên gới thiệu cho mọi người biết cả hai hình thái của ơn gọi Salêdiêng – linh mục cũng như Sư huynh.

6- Điều gì nâng đỡ ơn gọi sư huynh của thầy?

– Đó là đời sống cầu nguyện, việc bàn hỏi với Bề trên (Rendiconto), năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa giải.

Ngoài ra những kinh nghiệm về đời sống cộng thể dưới mọi góc cạnh đã nâng đỡ ơn gọi của tôi rất nhều.

7- Thầy kỳ vọng điều gì tại Đại hội miền 2018 lần này?

Tôi muốn đi thăm các cộng đoàn SDB tại Việt Nam. Tôi cũng muốn được giới thiệu tại Đại hội và cũng mong được thảo luận với các anh em Sư huynh khác.

Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 5 times, 1 visit(s) today