Hướng tới Đại hội Sư huynh miền EAO 2018 – Phỏng vấn Sư huynh George Celis, SDB

(Cebu, Philippines – 07.03.2018)

1- Thưa thầy, ai là mẫu gương Sư huynh Salêdiêng nơi thầy ?

-Thầy Silvano Rettore và thầy Rafael Mrzel. Hai thầy đến Philippines để truyền giáo và làm việc tại Cebu.

2- Anh em Sư huynh Salêdiêng có thể đóng góp những gì cách chuyên biệt cho sứ mệnh và cho cộng thể ?

-Người Sư huynh sống giản dị và rất thực tế. Là Sư huynh, chúng tôi dễ dàng đến gần các bạn trẻ hơn.

3- Làm sao để ơn gọi Sư huynh được thể hiện rõ nét hơn trong Giáo hội ?

-Trong các môi trường làm việc Salêdiêng, đó là những công việc sau :

+Ban huấn từ sáng cho các học sinh cách đều đặn

+Dạy học

+Chia sẻ trong các cuộc tĩnh tâm

+Tạo điều kiện cho các Sư huynh có những bằng cấp chuyên môn để đảm nhận những trách vụ quan trong trong nhà trường, trong các trung tâm dạy nghề và ngay cả trong các giáo xứ.

4- Các linh mục có cách nào để quảng bá ơn gọi Sư huynh ?

-Tôi không có ý kiến.

5- Điều gì nâng đỡ ơn gọi của thầy ?

-Tôi cần thâm tín sâu xa ơn gọi của tôi. Tôi cũng tìm sự nâng đỡ từ các bạn bè, các nhóm, nhất là tôi phải tập sống khiêm tốn và chuyên cần cầu nguyện.

6- Thầy có kiến nghị gì cho Đại hội Sư huynh miền sắp tới ?

-Mỗi Tỉnh dòng cần có 1 kế hoạch, trong đó nêu bật những nhu cầu và hướng giải quyết.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today