Hai hội viên SDB tuyên khấn trọn đời tại Tokyo, Nhật Bản

(Tokyo, Nhật Bản – 25.03.2018) – Vào ngày 19 tháng Ba vừa qua, tư giáo Gabriel Yakushiji và Sư huynh Joseph Takeshita đã tuyên khấn trọn đời. Nghi lễ khấn dòng được cử hành tại cộng thể đào luyện Chofu ở Tokyo.

Tư giáo Yakushiji sinh tại Oita năm 1988, còn Sư huynh Takeshita sinh tại Miyazaki năm 1989. Cả hai anh em đã qua giai đoạn tu sinh tại cộng thể Yokkaichi. Trong tương lai, tư giáo Yakushi sẽ học chương trình thần học, còn Sư huynh Takeshita sẽ đến cộng thể Sandor ở Paranaque để qua chương trình đào luyện chuyên biệt dành cho các Sư huynh tại đây.

Xin chúc mừng hai thầy, và cầu nguyện cho hai thầy mãi luôn trung thành với Don Bosco.

Bài viết của Cha Giám tỉnh Mario Yamanouchi, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 6 times, 1 visit(s) today