Sự cần thiết của việc viết ký sự nhà (chronicle)

Mỗi tuần lễ có 7 ngày, và 1 năm có tất cả 365 ngày. Trong cuộc sống Salêdiêng của chúng ta, ngày nào cũng có những mốc điểm đáng ghi nhớ. Vì vậy, viết ký sự nhà là điều rất cần thiết. Thông thường, công việc này do chính Cha Giám đốc thực hiện. Công việc đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng chắc chắn sẽ mang lại những hoa trái tốt đẹp. Trong dịp kinh lý tại Á tỉnh ITM vào năm 2008, cha Bề Trên Á tỉnh đã viết trong các sổ ký sự nhà tại nhiều cộng thể với những dòng chữ như sau: “Có nhiều ngày để trống, không ghi gì cả, hoặc có cả một thời gian rất dài mà không có một tin tức nào hết…”. Don Bosco đã làm gương cho chúng ta. Ngài ghi chép rất tỉ mỉ những biến cố xảy ra liên quan đến bản thân và những công việc Ngài thực hiện. Cho dù chỉ viết trên một vài trang giấy, nhưng việc ghi lại những sự kiện rất quan trọng. Viết ký sự không phải chỉ là viết nhật ký, nhưng trong đó hàm chứa cái nhìn về đời sống cộng thể và những công cuộc tại các nơi. Việc ghi lại những sự kiện nên có kèm theo hình ảnh. Đây là cách biểu thị để nói lên cảm thức chúng ta thuộc về Tu hội.

Don Bosco đã viết trong cuốn Hồi sử (MB XII, 52) như sau : “Cha thấy điều này rất hữu ích để những người đi sau, có thể tiếp tục công việc của chúng ta nhằm tìm kiếm vinh danh Chúa. Vì vậy Cha sẽ cố gắng tiếp tục công việc này”. Trong cuốn Hồi ký Nguyện xá, trang 16, Cha Thánh cũng viết : “Việc viết hồi ký sẽ đem lại lợi ích cho ai? Nó sẽ giúp những người đi sau học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để thắng vượt những khó khăn. Điều đó cho thấy rằng, Thiên Chúa vẫn luôn hướng dẫn chúng ta trong tất cả mọi công việc”.

Vì vậy, trong các cộng thể, chúng ta hãy cố gắng làm công việc này, đặc biệt trước khi đi ngủ.

Bài viết của Cha Vaclav Klement
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today