Giáo xứ Plei Ngol Khop: Khai Giảng Lớp Giáo Lý và mừng Tết Trung Thu

     Ngày 10/9 vừa qua, giáo xứ Don Bosco Plei Ngol Khop đã tổ chức Thánh lễ khai giảng các lớp Giáo lý và mừng Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi.

     Cụ thể, lúc 18h00, là chương trình khai giảng lớp Giáo lý, có sự hiện diện của cha Giám đốc Giuse Nguyễn Đình Phúc, cha Giuse Nguyễn Cao Thái, quý Sơ, quý Thầy, Ban Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ. Sau đó, lúc 19h00 là Thánh lễ thiếu nhi. Tiếp đến, lúc 20h00 là chương trình mừng Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi.

     Một ngày nhiều ý nghĩa cho Giáo xứ và cho các em thiếu nhi. Hy vọng năm học Giáo lý này, các em sẽ được giáo dục về nhiều mặt để nâng cao đời sống đức tin, trở thành những Kitô hữu sốt sắng và nhiệt thành.

Ban Truyền Thông Làng Khóp