Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thủ đô Lima – Pêru

Đây là chặng thứ hai của Chuyến Tông Du từ ngày 15-22 tháng Giêng, năm 2018.

Đức Thánh Cha đã đến thủ đô Lima, Pêru, vào khoảng 4 giờ chiều, ngày 18 tháng 01 năm 2018, đây là chặng thứ 2 trong Chuyến Tông Du kéo dài từ ngày 15 đến 22 tháng Giêng năm 2018 của ngài. Tổng thống Pêru, ông Pedro Pablo Kuczynski, đã gặp Đức Thánh Cha ngay tại đường bay, nơi đây, các nhà lãnh đạo của Giáo hội và dân sự cùng tham dự vào nghi thức chào đón.

Đức Thánh Cha sẽ ở lại Pêru trong những ngày còn lại của chuyến tông du của ngài và sẽ nói chuyện với cá nhà lãnh đạo của Giáo hội và các chính trị gia. Ngài mong đợi có được sự tiếp cận đặc biệt với các dân tộc bản địa của quốc gia này.

Nguồn: Zenit
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today