Điều gì khiến thầy hạnh phúc và vui sướng khi sống ơn gọi Sư huynh Salêdiêng?

Bài phỏng vấn thầy Anthony A. Hopida, SDB

Cebu, Philippines 27/03/2018

1- Điều gì khiến thầy vui thích và hạnh phúc khi sống ơn gọi Sư huynh Salêdiêng?

– Đó là làm việc cho giới trẻ và cùng với người trẻ. Một kinh nghiệm khác, đó là tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm việc phục vụ người nghèo, giúp họ bằng cách này hay cách khác.

2- Đâu là mẫu gương Sư huynh Salêdiêng của Thầy?

– Đó là thầy Lorenzo Nardin. Thầy đã dạy tôi về nghề may khi tôi gia nhập trường trung học Don Bosco.

3- Đâu là những đóng góp chuyên biệt của các Sư huynh Salêdiêng?

– Đóng góp chính ở trong lãnh vực giáo dục kỹ thuật, như chúng ta thấy nhiều Sư huynh truyền giáo đến đây dạy các học sinh trong các xưởng dạy nghề. Cũng vậy, trong lãnh vực thể thao, nhiều anh em Sư huynh đã trở thành những huấn luyện viên hoặc làm trọng tài rất xuất sắc trong môn bóng đá hay bóng chuyền. Trong cộng thể, nhiều anh em Sư huynh cũng nêu gương sáng trong việc thực hành đức tin.

4- Làm cách nào để ơn gọi Sư huynh được thể hiện rõ nét hơn trong Giáo hội?

-Cần chuẩn bị các Sư huynh một cách chuyên nghiệp. Nhờ vậy, anh em có thể đảm nhận những trách nhiệm quan trọng.

5- Các linh mục có thể đóng góp gì để quảng bá ơn gọi Sư huynh Salêdiêng hay không?

-Các anh em linh mục phải hiểu rõ hơn về ơn gọi Sư huynh. Các vị cần đọc thêm những tài liệu về đời sống Sư huynh Salêdiêng. Trong môi trường giáo xứ hay tại các trường học, các linh mục cũng cần nói cho các bạn trẻ về loại hình ơn gọi này.

6- Điều gì giúp nâng đỡ ơn gọi của thầy?

Đó là việc năng cầu nguyện, cá nhân cũng như trong cộng thể.

Bài viết của thầy Tony A. Hopida
Văn Hào, SDB chuyển ngữ