Điểm Tin Salêdiêng (5-11/09/2022)

Kênh Truyền Thông Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Điểm Tin Salêdiêng (5-11/09/2022)

1. Khóa định hướng cho các nhà truyền giáo của đợt xuất phát truyền giáo 153

2. Học viện Thần học Don Bosco khai giảng năm học mới

3. Phụ tỉnh miền Bắc: Thánh lễ khai giảng Tu sinh

4. CTV trung tâm Mẹ Phù Hộ, Đà Lạt khai mạc sứ mệnh đồng hành với người trẻ

5. Khai giảng năm học mới tại các trường Phổ cập Don Bosco

6. Lưu xá sinh viên Don Bosco Sài Gòn: Thánh lễ khởi đầu sinh hoạt lưu xá thánh Phaolô