Cuộc họp của Hội đồng Giám tỉnh FMA miền Đông Á (CIAO) – Thẩm định về việc lắng nghe các bạn trẻ

(Samphran, Thái Lan – 16.02.2018) – Cuộc họp để lượng giá vào giữa kỳ của các Giám tỉnh FMA miền Đông Á đã diễn ra tại Thái lan từ ngày 9 đến ngày 13 tháng Hai vừa qua. Cuộc họp nhằm lượng giá giữa kỳ (2014-2018) và cũng để tìm ra đường hướng cho Tổng Tu nghị 24 sắp tới (năm 2020). Hội nghị CIAO – Conferanza Interispettoriale Asia Orientale (Hội đồng các Giám tỉnh miền Đông Á) năm nay có các thành viên của 9 tỉnh dòng, gồm tỉnh dòng Trung Hoa, tỉnh dòng Nhật bản, tỉnh dòng Hàn quốc – Mongolia, tỉnh dòng Thái Lan, tỉnh dòng Cambodia – Myanmar, tỉnh dòng Việt Nam – Lào, tỉnh dòng Đông Timor – Indonesia, và tỉnh dòng Philippines – Papua New Guinea.

Có tất cả 43 tham dự viên đến từ 14 quốc gia trong khu vực, tham dự hội nghị năm nay.

Về phía các Bề Trên thượng cấp, gồm có sơ Yvonne, Mẹ Bề trên Tổng quyền và các sơ Tổng Cố vấn, cụ thể có sơ Maria Assunta Sumiko Inoue, sơ Runita Borja, sơ Alaide Deretti và sơ Paola Battagliola. Ngòai các Bề trên thượng cấp còn có 28 sơ FMA thuộc các tỉnh dòng trong miền.

Ngoài ra, hiện diện trong hội nghị còn có 7 thành viên người đời và 5 bạn trẻ. Sự có mặt của các bạn trẻ và những người đời làm cho hội nghị trở nên rất có ý nghĩa khi các sơ thẩm định về việc lắng nghe tiếng nói của các bạn trẻ.

Một bạn trẻ thuộc nhóm Vides Nhật Bản đã chia sẻ như sau:

“Trong 5 ngày qua, chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng vì các sơ đã quan tâm thật nhiều để lắng nghe các bạn trẻ chúng tôi. Tại các quốc gia ở Á châu với những bối cảnh văn hóa khác biệt, rất cần thiết phải hiểu về các bạn trẻ, hiểu về môi trường, về những khó khăn, những thuận lợi cũng như những nhu cầu của giới trẻ chúng tôi. Hệ thống giáo dục dự phòng và phương cách giáo dục Salêdiêng phải thẩm thấu vào thế giới người trẻ. Muốn làm được điều đó, các sơ cần phải hiểu, phải lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Trong 5 ngày họp mặt, tôi đã được nghe các sơ FMA phát biểu ý kiến, và các sơ cũng lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Tinh thần đối thọai như thế chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong sứ mệnh giáo dục Salêdiêng”.

Bài viết của ông Yamada Makoto
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 4 times, 1 visit(s) today