CHIẾN DỊCH CHUNG TAY GÓP YÊU THƯƠNG: “CHIA SẺ ƯỚC MƠ VÀ NỤ CƯỜI”

Granada, Nicaragua – Tháng 11 năm 2023 – Trong tháng 9 và tháng 10, các bạn trẻ trong trường Salêdiêng Don Bosco ở Granada đã lên kế hoạch thực hiện chiến dịch chung tay góp yêu thương nhằm “Chia sẻ ước mơ và nụ cười”. Đây là một sáng kiến ​​nhằm chia sẻ niềm vui Salêdiêng, thúc đẩy lòng bác ái và sự đồng cảm tới những em nhỏ của Trường Đặc biệt “Thánh Vicente Phaolô” và tới những cụ ông và cụ bà trong Viện Dưỡng lão “La Providencia”. Trong chiến dịch này, các bạn trong khối lớp 10 của trường Saledieng Don Bosco Granada được chọn lên kế hoạch cho chương trình. Các bạn đã chuẩn bị bánh kẹo và thức ăn, chia sẻ cho các em nhỏ và những cụ già. Đây là cơ hội để cho các bạn trẻ có một trải nghiệm thực tế, các bạn ngồi lắng nghe, đối thoại với các cụ trong Viện dưỡng lão. Điều này trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày ở nơi đây.

Nguồn: www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

Visited 61 times, 1 visit(s) today