Chân Phước Maria Romero

Chân Phước MARIA ROMERO

Maria Romero Meneses sinh tại Granada (Nicaragua) vào ngày 13 tháng 1 năm 1902.

Romero trở nên nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ năm 1923. Sơ có lòng sùng kính và sự phó thác tuyệt đối vào mẹ Maria, và thực sự Mẹ Maria đã trợ giúp để sơ có thể làm việc tông đồ không mỏi mệt cho lợi ích của người dân nghèo và gầy dựng những công cuộc xã hội lớn tại Costa Rica. Sơ đã qua đời trên mảnh đất Costa Rica ngày 7 tháng 7 năm 1977.

Sơ Maria đã được phong Chân Phước ngày 14 tháng 4 năm 2002 do Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II.


TẠ ƠN CHÂN PHƯỚC MARIA ROMERO

Vào tháng 11 năm 2013, Tỉnh dòng của tôi đã mời gọi mỗi chị em nhận một vị thánh hay chân phước trong Hội dòng như Đấng bảo trợ cho mình. Đọc về cuộc đời của Chân Phước Maria Romero, tôi thực sự bị cuốn hút bởi sự thánh thiện và lòng nhiệt thành tông đồ của ngài, và tôi đã chọn ngài làm bảo trợ trong ơn gọi và sứ mệnh giáo dục của mình.

Năm ngoái, tôi đang phục vụ sứ mệnh giáo dục trong vai trò một giáo viên trường tiểu học. Vào cuối năm học, một học sinh lớp Ba của tôi đã bị lạc mất vào ngày 10.12.2013 trong dịp cùng gia đình đi thăm ông bà nội. Gia đình đã báo tin xin các sơ cầu nguyện để sớm tìm lại cháu vì đã lạc mất trong suốt mấy ngày trời. Cháu là con trai duy nhất mà gia đình rất kỳ vọng vào tương lai của cháu. Ngay sau khi biết tin, tôi đã phó thác cháu cho sự trợ giúp của Chân Phước Maria Romero và xin cộng đoàn các sơ hiệp thông cầu nguyện. Vào sáng ngày 16.12, mẹ của cháu đã báo tin vui cho tôi biết rằng đứa trẻ đã được tìm thấy và cháu vẫn khỏe mạnh sau 6 ngày lạc mất. Tôi đã thầm nghĩ đến Chân Phước Maria Romero và tạ ơn Ngài. Trước đây, tôi đã không tin nhiều vào các thánh, nhưng giờ đây, sơ Maria Romero đã cho tôi cảm nhận rằng các phép lạ là điều có thể. Tôi đã cùng với gia đình của cháu tạ ơn Chúa nhờ lời cầu bầu của vị Chân phước.

Sơ Celina Simao Auxiliadora, FMA, Roma, 07.09.2014


 

Visited 9 times, 1 visit(s) today