Cha Bề Trên Cả nói chuyện với các anh em Thỉnh sinh tại Sumba qua mạng Internet và ban Phép lành Đức Mẹ Phù Hộ cho họ

(Jakarta, Indonesia – 07.02.2018) – Cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả tại Phụ tỉnh Indonesia là một biến cố lịch sử với nhiều lý do. Lý do đầu tiên và cũng là chứng tá đẹp nhất, đó là tất cả 54 hội viên SDB và 12 tập sinh tại Phụ tỉnh đều có mặt tại Jakarta trong hai ngày để gặp gỡ Đấng kế vị Don Bosco tại Cộng thể Wisma. Indonesia là một quốc gia rất rộng lớn, và cuộc họp mặt đông đủ của tất cả các anh em SDB và Tập sinh tại đây quả là một điều kỳ diệu.

Vào buổi sáng ngày 07/02, sau giờ kinh sáng và điểm tâm, Cha Adie Prianto, Giám đốc của Cộng thể Wisma nơi đây đã nối điện thoại trực tuyến kèm theo hình ảnh, để Cha Bề Trên Cả có thể gặp gỡ và nói chuyện với các em Thỉnh sinh tại Sumba. Cộng thể ở Sumba có 8 em Thỉnh sinh cùng với Cha Jose Augusto làm Giám đốc. Các em không thể đến Jakarta để gặp Cha Bề Trên Cả, vì từ Samba đến Jakarta, cách nhau 1.700 km. Mặc dầu đường truyền Internet ở đảo Samba rất kém, nhưng cuối cùng, Cha Bề Trên Cả vẫn có thể nói chuyện với các em Thỉnh sinh.

Qua một vài phút chuyện trò thân tình, Cha Bề Trên Cả chuyển lời thăm hỏi đến từng người. Ngài cũng động viên các em trong tiến trình tìm hiểu ơn gọi Salêdiêng, và cuối cùng Ngài ban phép lành Đức Mẹ Phù Hộ cho các em. Cộng thể Thỉnh sinh tại Samba đã mượn Ipad của ông bếp để Cha Bề Trên Cả có thể nói chuyện bằng điện thoại với các em Thỉnh sinh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em Thỉnh sinh tại đây, để trong tiến trình biện phân ơn gọi, các em biếng lắng nghe tiếng Chúa, và học cách trở nên những Salêdiêng cách thực thụ.

Bài viết của Cha Lino Belo, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today