Cha Bề Trên Cả thăm viếng Phụ tỉnh Indonesia, thuộc Á tỉnh ITM

Học cách cộng tác với các anh em Hồi giáo để phát huy đoàn sủng Salêdiêng

(Jakarta, Indonesia – 06.02.2018) – Trong ngày đầu tiên của cuộc thăm viếng Phụ tỉnh Inđônêsia, Cha Bề Trên Cả đã gặp gỡ các Tập sinh tại đây và đưa ra một vài chỉ dẫn. Trước hết, Cha Bề Trên Cả khuyên mời các tập sinh hãy học hỏi để trở nên những Salêdiêng một cách đúng nghĩa. Sau đó, Ngài dành nhiều thời gian để các tập sinh nêu ra những câu hỏi, hầu giúp khơi dậy tiếng Chúa mời gọi nơi các anh em. Cha Bề Trên cả nhấn mạnh rằng, khi anh em ước muốn trở nên tông đồ giữa giới trẻ, đó chính là dấu hiệu cho thấy Chúa đang muốn anh em trở nên những Salêdiêng cách thực thụ.

Trong phần đặt ra những câu hỏi và giải đáp, Đấng kế vị Don Bosco rất ấn tượng về những suy nghĩ rất chân thật của các anh em tập sinh. Trong số 12 tập sinh đang có mặt, có 3 anh em chọn theo đuổi ơn gọi Sư huynh Salêdiêng và 2 anh em chọn sống ơn gọi tư giáo. Số anh em còn lại chưa có chọn lựa dứt khoát. Cha Bề Trên Cả nói rằng, đây là một tín hiệu tốt vì trong năm nhà tập, anh em cần phân định kỹ lưỡng để nhận ra tiếng Chúa mời gọi.

Sau phần gặp gỡ các tập sinh, Cha Bề Trên Cả đã gặp gỡ toàn thể Gia đình Salêdiêng tại Indonesia. Sau đây là một vài điểm nhấn mà Cha Bề Trên Cả nhắc nhở các anh chị em cần phải lưu tâm đến:

1- Indonesia là một quốc gia rộng lớn mà phần đa theo Hồi giáo. Vì thế, gia đình Salêdiêng chúng ta cần phải học cách cộng tác với những anh em theo niềm tin tôn giáo này để phát triển đoàn sủng Salêdiêng. Tại Indonesia, chúng ta làm những công việc để phục vụ các bạn trẻ, mà đa phần các bạn ấy lại là các thanh thiếu niên Hồi giáo.

2- Phụ tỉnh Indonesia đang hướng về một tương lai rộng mở với nhiều triển vọng, nhưng đòi hỏi rất quan trọng là anh chị em Salêdiêng cần phải thấu triệt về đoàn sủng Salêdiêng. Đoàn sủng Salêdiêng không phải căn cứ trên những cơ sở bên ngoài, như xây dựng các trường học, các nhờ thờ, hay phát triển cơ sở hạ tầng cho thật nguy nga. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là cách sống để phát huy đoàn sủng trong việc phục vụ các bạn trẻ.

3- Để dần dần phát triển đoàn sủng Salêdiêng tại đất nước này, Phụ tỉnh cần phải quan tâm sâu xa đến các giai đoạn đào luyện. Có một nền đào luyện vững chắc sẽ bảo đảm một tương lai tươi sáng cho cả Tu hội.

4- Điều quan trọng là mỗi anh em Salêdiêng cần chú tâm đến việc trưởng thành nhân bản, trưởng thành về nhân cách, về tình cảm, về phái tính và nhất là phải có sự trưởng thành trong đời sống đức tin. Sự trưởng thành này đạt được không phải do tuổi tác với cuộc sống lâu năm, nhưng do việc đào luyện cách liên tục.

5- Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh đến những giá trị của đời sống cộng thể. Sống đời sống cộng thể không phải chỉ là sống chung trong cùng một nơi chốn, nhưng quan trọng nhất là thể hiện chứng tá đời sống huynh đệ khi anh em biết làm việc chung với nhau và biết trao đổi với nhau trong tinh thần cởi mở.

6- Cuối cùng, Cha Bề Trên Cả nói đến nguy cơ về lối sống theo chủ nghĩa ‘Giáo sỹ trị’ (clericalism). Sống theo não trạng này, chúng ta sẽ đặt cái tôi của mình lên trên hết, trên cả Thiên Chúa, và nghĩ rằng mình biết hết mọi sự. Vì thế, anh em phải làm việc chung với nhau trong tinh thần cộng tác hỗ tương để cùng nhau phục vụ giới trẻ. Ngoài ra, Cha Bề Trên Cả còn nhắc tới nguy cơ ham thích quyền bính. Việc thích quyền bính sẽ thượng tôn lối sống cá nhân chủ nghĩa và điều này sẽ giết chết Tu hội.

Để kết thúc, Đấng kế vị Don Bosco nói rằng chúng ta luôn được mời gọi phải hoán cải để thanh tẩy cõi lòng. Lời mời gọi này được gửi đến từng anh em hội viên.

Bài viết của Cha Prastowo Vincent de Paul, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today