Cha Bề Trên Cả phát động việc cử hành ‘Tuần chín ngày’ cách đặc biệt để mừng kính Đức Mẹ Phù hộ

Nhân kỷ niệm 150 năm cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Phù hộ ở Tôrinô

(Tôrinô, Italia – 05.05.2018) – Vào ngày 08 tháng Sáu năm nay, chúng ta sẽ kỷ niệm 150 năm cung hiến Đền Thánh Đức Mẹ Phù hộ ở Tôrinô. Đền Thánh này do chính Don Bosco xây dựng từ năm 1863 đến năm 1868. Vào ngày 08 tháng Sáu năm 1868, Đền Thánh đã được cung hiến cách trọng thể để tôn vinh Đức Trinh nữ Maria Phù hộ các Giáo hữu.

Để kỷ niệm biến cố này, Cha Bề Trên Cả Fernandez Artime đã có sáng kiến phát động việc cử hành tuần chín ngày cách đặc biệt trong toàn thể Gia đình Salêdiêng trên khắp thế giới, cùng với những tâm tình cầu nguyện để dâng lên Mẹ.

Ban Truyền thông trung ương đã hưởng ứng lời hiệu triệu của Cha Bề Trên cả và trợ giúp chúng ta bằng việc chuẩn bị những video clip để sử dụng trong dịp này. Chúng ta có thể download những video đó từ mạng internet.

Tuần 9 ngày sẽ được cử hành cách đặc biệt từ ngày 15 đến ngày 24 trong tháng này. Mỗi ngày, đoạn video clip gồm có :

+ Giới thiệu chủ đề theo từng ngày của Cha Bề Trên cả.

+ Thuật lại 1 giấc mơ của Don Bosco nói về Đức Maria.

+ Lời cắt nghĩa của Cha Bề Trên cả về giấc mơ đó.

+ Trích một chứng từ ngắn của một thành viên trong Gia đình Salêdiêng.

+ Lời mời gọi của Cha Bề Trên cả để đúc kết.

Cám ơn đội ngũ truyền thông của tỉnh dòng IME (Napoli – Italia) đã có công biên soạn những video clips này. Chúng ta có thể sử dụng những thước phim đó trong các buổi huấn từ tối tại cộng thể, trong các bài huấn đức cho các học sinh, trong các sinh hoạt phụng vụ tại các giáo xứ, tại các nhà nội trú, các nguyện xá hay trong các nhóm của Gia đình Salêdiêng.

Chúng tôi sẽ cho đăng tải các video này trên trang sdb.org, trên kênh ANS và trên kênh Youtube từ ngày 10 tháng Năm trở đi. Chúng tôi cũng mong muốn các tỉnh dòng sớm chuyển ngữ những tài liệu này sang tiếng địa phương, góp phần vào việc cổ vũ lòng yêu mến Đức Mẹ Phù hộ.

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today