Chúng ta hãy chuẩn bị tốt đẹp cho ngày Kỷ niệm 150 năm Cung hiến Thánh đường Mẹ Phù hộ các Giáo hữu

(Turin, Italy – 05.05.2018) – Thời gian tới, chúng ta có ngày cử hành đặc biệt (2017-2018): là kỷ niệm 150 năm ngày khởi sự và thánh hiến Vương cung Thánh Đường Mẹ Phù hộ tại Turin đang tới đúng ngày – mồng 8 tháng Sáu, 2018. Don Bosco đã xây Vương cung Thánh đường này tại Valdocco giữa năm 1863-1868 và được cung hiến ngày 8 tháng Sáu, 1868.

Để ghi dấu ngày kỷ niệm quan trọng này, Bề Trên Cả, cha Ángel Fernández Artime, với sự trợ giúp của Ban Truyền thông Xã hội, khởi sự một sáng kiến để kết hiệp toàn thể Gia đình Salêdiêng cầu nguyện quanh Đức Maria.

Tuần Chín Ngày mang tính “toàn cầu” dành cho Mẹ Phù hộ các Giáo hữu nhắm tới ngày lễ trọng kính Mẹ (24 tháng Năm) sẽ được sinh động qua những băng hình ngắn (video clips) được chuẩn bị kỹ càng trong ít ngày sắp tới trên mạng internet.

Mỗi ngày (15-23 tháng Năm) Tuần Chín Ngày gồm: (1) Bề Trên Cả trình bày một chủ đề theo ngày; (2) kể lại một trong những giấc mơ của Don Bosco về Đức Nữ Trinh Maria; (3) Bề Trên Cả bình giải về giấc mơ đó; (4) một chứng từ vắn gọn của một phần tử thuộc Gia đình Salêdiêng; (5) những lời cầu kết thúc.

Những đoạn băng hình được thực hiện nhờ vào sự cộng tác của nhóm Truyền thông Xã hội IME (Napoli – Italia) thì ngắn gọn và đơn giản để sinh động buổi huấn từ ban sáng hoặc ban tối theo truyền thống trong các nhà, giáo xứ, nguyện xá, trung tâm trẻ, các nhà nội trú Salêdiêng hay trong những nhóm thuộc Gia đình Salêdiêng.

Những đoạn băng hình về tuần chín ngày kính Mẹ sẽ có được từ ngày 10 tháng Năm 2018 trên mạng internet: trang sdb.org, trang tin tức của ANS trên Flickr và kênh ANS channel trên YouTube. Khởi từ ngày 14 tháng Năm, những băng hình sẽ được đưa lên hằng ngày trên website ANS. Những ai muốn cung cấp cho bản dịch ra các ngôn ngữ khác có thể xin chất liệu từ ANS’s editors. Trên kênh ANS đã có một băng hình trình bày về tuần chín ngày này.

Văn Am, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today