Cha Alfred Maravilla, Tổng cố vấn Truyền giáo, thăm cộng đoàn Giáo xứ truyền giáo “Don Bosco Korr” ở Kenya

Isiolo, Kenya – Tháng 2 năm 2024 – Chúa nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 là một ngày vui mừng đối với cộng đoàn giáo xứ truyền giáo “Don Bosco Korr” (Kenya) khi có cuộc viếng thăm của cha Tổng Cố vấn Truyền giáo, Cha Alfred Maravilla . Cùng đi với cha Alfred có Cha Eric Mairura, thuộc Ban Truyền giáo, Cha George Tharaniyil, Bề trên Tỉnh Dòng Salêdiêng Đông Phi (AFE), và Cha Jose Padinjareparampil, Trưởng Ban Truyền giáo của Tỉnh dòng. Cha Alfred dành phần lớn thời gian trong ngày với người dân Giáo xứ, cử hành Thánh lễ Chúa nhật cho các tín hữu và thăm bệnh xá của Giáo xứ, vừa được nâng cấp và mở cửa trở lại. Sau đó ngài đến Ngrunit, một điểm truyền giáo của Giáo xứ, cách đó khoảng 50 km, và vào buổi chiều ngài gặp các bạn trẻ của Giáo xứ.
Nguồn: infoans.org/…/20367-kenya-don-alfred-maravilla-consigliere-generale-per-le-missioni-visita-la-missione-salesiana-a-korr

Visited 36 times, 1 visit(s) today