Các thầy Hậu Tập viện thuộc Tỉnh dòng Hàn Quốc và Nhật Bản gặp gỡ giao lưu

(Gwangju, Hàn Quốc – 15.03.2018) – Bảy thầy Hậu Tập viện thuộc tỉnh dòng Nhật Bản do Cha phó Giám tỉnh Jacob Hamaguchi và Cha Tập sư Micae Lập hướng dẫn đã đến thăm và giao lưu với các thầy Hậu Tập viện tại Gwangju trong 2 ngày. Về phía các thầy Hàn Quốc có Cha Andrew Chang cùng đồng hành.

Đây là các thầy thuộc 2 cộng thể đào luyện ban đầu: Cộng thể Chofu – Nhật Bản và cộng thể Gwangju – Hàn Quốc. Sự tương tác giữa 2 tỉnh dòng đã có từ khá lâu. Vào năm 1962, hai thầy Tập sinh Hàn Quốc được gửi đến Chofu, Nhật Bản để làm nhà tập. Lúc đó, Cha Cimatti làm Giám đốc và Cha Tadeo Park hiện nay còn sống, là chứng nhân về sự kiện này.

Các thầy giao lưu với nhau qua những giờ cầu nguyện bằng tiếng Anh, chơi bóng rổ, và dùng cơm chung. Vào ban tối, các thầy tham dự buổi văn nghệ (academy) với những tiết mục tự biên tự diễn để chia sẻ tình thân huynh đệ và bầu khí gia đình.

Bài viết của Cha Bosco Park, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today