Bài Giảng Lễ Sáng của Đức Thánh Cha: ‘Tình Yêu Không Giới Hạn”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở trong Thánh lễ Sáng rằng, nếu không có tình yêu, Giáo Hội không thể tiến triển, không thể lớn lên.

Theo Đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh trong Thánh lễ Sáng tại Nhà nguyện Thánh Marta, khi ngài suy niệm về Bữa Tiệc Ly, trong bữa tiệc này Chúa Giêsu dạy về tình yêu trong Bí tích Thánh Thể cũng như về sự phục vụ bằng việc rửa chân.

Gợi nhắc về bài Tin mừng hôm nay từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Thánh Cha đã nêu bật về tình yêu của Chúa Giêsu trong buổi tối đó, Chúa Giêsu đã diễn tả rằng không có người tôi tớ nào lại lớn hơn chủ mình.

Đức Thánh Cha Dòng Tên đã giải thích trong đoạn Tin mừng này, chứa đựng ba chân lý nền tảng cho Giáo Hội: Chúa Giêsu dậy chúng ta về tình yêu qua Bí tích Thánh Thể, Ngài dạy chúng ta về sự phục vụ qua việc rửa chân cho các môn đệ, và Ngài nói không có tôi tớ nào lại lớn hơn chủ mình.

Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đã làm “hai cử chỉ điển hình” trong Bữa Tiệc Ly: thứ nhất, đó là việc lấy Thịt Máu Ngài làm của ăn của uống trong Bí tích Thánh Thể; thứ nhì, Ngài rửa chân cho các môn đệ.

Đức Thánh Cha nói, “hai hành động này mạc khải cho chúng ta hai điều răn làm cho Giáo Hội phát triển nếu như chúng ta trung thành thực hiện.”

Đức Thánh Cha lưu ý, điều răn thứ nhất là tình yêu. Đức Thánh Cha nói, “không chỉ là yêu người thân cận như chính mình,” nhưng Chúa Giêsu đã đi xa hơn một bước bằng cách nói rằng, “hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em.”

“Tình yêu không giới hạn. Nếu không có tình yêu, Giáo Hội không thể phát triển; Giáo Hội không thể hít thở được. Không có tình yêu, Giáo Hội không thể lớn lên, mà chỉ biến thành một tổ chức trống rỗng, một tổ chức chỉ bao gồm những mặt nạ cũng như những hành động không sinh ích lợi gì. Bằng chính những hành động của mình, Chúa Giêsu nói với chúng ta, chúng ta phải yêu thương như thế nào, đó là yêu thương không giới hạn.”

Đức Thánh Cha nói, điều răn thứ hai là, “Hãy phục vụ người khác” như trong việc rửa chân cho các môn đệ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bài học thứ ba chúng ta phải học là phục vụ một cách khiêm tốn, khi chúng ta biết rằng chúng ta được ‘sai đi,’ và chúng ta không phải là chủ của những người khác.

“Ý thức rằng, Chúa Giêsu lớn hơn mọi người chúng ta, và chúng ta là những người tôi tớ phục vụ, chúng ta không thể lớn hơn Chúa Giêsu. Chúng ta không thể lợi dụng Chúa Giêsu. Chúa là Thiên Chúa, chứ không phải chúng ta. Đây là ý muốn của Thiên Chúa. Ngài ban chính Ngài làm của ăn của uống, Ngài nói với chúng ta rằng, chúng ta hãy yêu thương nhau bằng cách thức như thế. Hãy rửa chân, Ngài nói với chúng ta hãy phục vụ lẫn nhau như vậy.”

Đức thánh Cha Phanxicô cũng đã cảnh báo, “Hãy cẩn trọng, không có tôi tớ nào lại lớn hơn chủ, người sai họ. Những lời nói và hành động thẳng thắn như thế chính là nền tảng cho Giáo Hội. Nếu chúng ta tiến bước theo khuân mẫu ba điểm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại.”

Đức thánh Cha đã nói rằng, “Các Thánh Tử đạo, cũng như rất nhiều thánh nhân đã hành động trong ý thức mình là những người tôi tớ.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết luận bằng cách đưa ra lời mời gọi như sau: “Hãy để cho cái nhìn của Chúa Giêsu thấm nhập vào trong cõi lòng chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nhận rất nhiều thứ: tình yêu, có thể không là gì cả… chúng ta có thể cảm nhận bị sập bẫy, hay là cảm thấy xấu hổ. Nhưng chúng ta hãy cứ để cho cái nhìn của Chúa Giêsu đi vào trong con người chúng ta.”

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today