Valdocco – Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Bề Trên Cả đã bổ nhiệm cha Marcello Baek SDB làm Giám tỉnh mới của Hàn Quốc trong sáu năm tới (2024-2030).

Cha Marcello Baek (sinh năm 1964) gia nhập Dòng Salêdiêng Don Bosco sau khi lấy bằng Thạc sĩ về Kỹ thuật Vi sinh vật. Ngài bắt đầu thời gian tập viện tại cộng đoàn Jeong Rim Dong và khấn lần đầu vào năm 1993. Sau khi tập vụ tại cộng đoàn Ilgokdong, ngài được gửi đến Ý để đào luyện chuyên biệt (Gerini) và được thụ phong linh mục vào năm 2001. Ngài tiếp tục học tại UPS về Mục vụ Giới trẻ và trở về Tỉnh dòng của mình vào năm 2003, đảm nhận nhiều trách nhiệm khác nhau trong Tỉnh dòng: Tập sư (2004-2005), Cố vấn đào luyện (2004-2007; 2015-2019), Cố vấn Mục vụ Giới trẻ (2006-2015; 2023), Cố vấn đặc trách Gia đình Salêdiêng (2022-2023) và Phó giám tỉnh (2014-2023). Ngài được yêu cầu đảm nhận các trọng trách này ở cấp Tỉnh dòng cùng với vai trò lãnh đạo các cộng đoàn địa phương như Nhà Tỉnh, Daerim dong, Trung tâm Thanh thiếu niên Don Bosco, thư ký, Hiệu trưởng trường dạy nghề, v.v.

Gia đình Salêdiêng trên thế giới cùng với các hội viên và Gia đình Salêdiêng tại Hàn Quốc cầu nguyện cho ngài trong vai trò lãnh đạo tỉnh dòng. Chúng tôi tin rằng ngài sẽ mang những kinh nghiệm sâu rộng và phong phú về mục vụ đào luyện và giới trẻ vào việc sinh động và điều hành Tỉnh dòng của ngài.

Hiện tại, các Salêdiêng Tỉnh dòng Hàn Quốc đang làm việc tại 6 Giáo phận với các trường học và một số Trung tâm thanh thiếu niên cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho giới trẻ có nhu cầu được đồng hành và điều trị tâm lý. Mặc dù tỉnh dòng chỉ phục vụ một giáo xứ và một trường học, nhưng tỉnh dòng có rất nhiều Cộng tác viên Salêdiêng rất tích cực trong giáo xứ và nơi làm việc của họ. Những công cuộc này nhắm đến những người trẻ bị bỏ rơi và gặp khó khăn. Với Hệ thống Dự phòng Salêdiêng, các Salêdiêng và các cộng tác viên giáo dân của họ đồng hành cùng những người trẻ này và đưa họ trở về gia đình, trường học và xã hội như những công dân và Kitô hữu tốt. Bằng cách này, Thiên Chúa thường xuyên ban ơn gọi cho Tỉnh Dòng khi các bạn trẻ tình nguyện viên chứng kiến tận mắt sự biến đổi của những cậu bé “Magone” thành “Savio”.

Ngoài ra, trong thập kỷ qua, Tỉnh dòng đã rất quảng đại trong tình liên đới với các Tỉnh dòng Salêdiêng khác và Tu hội, đáp ứng nhu cầu của sứ mệnh ở nước ngoài và đáp ứng chúng bằng những phương tiện hiệu quả.

Xin Chúa ban phước lành cho Cha Marcello Baek để ngài tiếp tục cuộc hành trình mà Thiên Chúa đang kêu gọi ngài và các hội viên như Ngài đã gọi cha John Lee SDB, vị tông đồ của giới trẻ với nụ cười mà chúng ta đã thấy trong bộ phim tài liệu “Đừng khóc Tôi, Tonj (Sudan)!”

Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, Cố vấn miền EAO

 
Visited 92 times, 4 visit(s) today