Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng 12/2017: Cầu nguyện cho các bậc cao niên

Người cao tuổi cần được chăm sóc và tôn trọng bởi gia đình và cộng đồng Kitô hữu, chúng ta có thể tận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của họ để truyền bá đức tin và hình thành các thế hệ mới.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu đã công bố ý cầu nguyện tháng Mười Hai năm 2017 của Đức Thánh Cha: cầu nguyện cho người cao tuổi, và một video kèm theo. Trang web của mạng lưới cũng cung cấp những bình luận và ý tưởng khác nhau để mọi người cùng tham gia cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha.

Video này cho thấy một nhạc sĩ trẻ tuổi đi ngang qua một số người cao tuổi trên đường phố, sau đó là nhạc jazz được nổi lên từ một tòa nhà. Khi anh thanh niên đó bước vào, anh ta gặp thấy những người mà anh ta muốn được cùng tham gia vào một buổi hòa nhạc cách nghiêm túc – anh ta được mời tham gia.

Những lời của Đức Thánh Cha trên video đã cho thấy tầm quan trọng của người cao tuổi trong việc chia sẻ trí tuệ của họ trong việc truyền bá đức tin.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today