Thứ Ba sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

PHÚC THAY MẮT NÀO ĐƯỢC NHÌN THẤY
Lc 10, 21-24

Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

SUY NIỆM

Là vị mục tử của một giáo xứ, tôi thường nói với mọi người rằng tôi đã thấy Chúa Giêsu. Nhưng tôi thực sự thì không có.

Nếu tôi được trở nên một nhân chứng đứng trên một tòa án pháp luật để thề và nói toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật, tôi phải nói rằng tôi đã không nhìn thấy Chúa Giêsu – thực sự đã không nhìn thấy ngài với chính đôi mắt của tôi.

Khi tôi nói rằng tôi đã thấy Chúa Giêsu, tôi đang nói với những người có đức tin, giống như nhiều người trong các bạn có một sự hiểu biết về những gì tôi đang nói về. Nhưng tôi phải thú nhận rằng thật là khó khăn khi nói về kinh nghiệm của tôi khi gặp Chúa Giêsu.

Trong đoạn văn Tin mừng hôm nay, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng được những gì các môn đệ của Chúa Giêsu đang suy nghĩ khi Ngài nói với họ, “Phúc cho mắt nhìn thấy những gì bạn thấy! Vì ta nói cùng các ngươi, nhiều đấng tiên tri và các vua đã mong muốn thấy những gì bạn thấy, nhưng không nhìn thấy nó”.

Các học giả Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu đang nhắc nhở các môn đệ của ngài, họ có phúc bởi vì họ đã nhận được những mầu nhiệm của Nước Trời mà Chúa Cha đã mạc khải cho họ qua Người Con. Họ đã chứng kiến ​​việc hoàn tất các lời hứa giao ước trong Đức Kitô, và như vậy họ đã đến để được trải nghiệm những điều mà rất nhiều người đã mong muốn trải nghiệm mà không được, đó chính là lời hứa cứu độ.

Tôi rất trân trong đức tin mà người Kitô hữu được thừa hưởng từ những người đã đến trước chúng ta – tất cả các cách thức trở lại với những người môn đệ đầu tiên đã thấy Chúa Giêsu, có kinh nghiệm và chia sẻ niềm tin của họ vào ngài, và nhận ra đó là sự cứu rỗi. Đây chính là lý do tại sao tôi đánh giá cao một cộng đoàn đức tin như Notre Dame và cộng đoàn giáo xứ của tôi tại Nhà thờ Advent ở Louisville – các cộng đoàn có thể dõi theo kinh nghiệm của họ về Chúa Giêsu khi quay trở lại các môn đệ đầu tiên và đáng lưu ý với những ai vẫn tiếp tục nhìn thấy và kinh nghiệm về ngài ngay hôm nay.

Chúng ta được thừa kế những phúc lành của họ, tôi cảm thấy điều đó như một vòng sáng lóe lên xung quanh chúng ta để bảo vệ, chữa bệnh và củng cố, đồng thời cũng là một lời hứa về sự cứu rỗi.

Rev. Tim Mitchell ’81
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today