Úc – Năm 2018 là “Năm của Giới trẻ”

(ANS – Perth) – Vì Thượng Hội đồng với chủ đề về Giới trẻ sẽ diễn ra từ ngày 03 tới ngày 28 tháng 10 năm 2018, nên một số giáo phận trên thế giới đã dành chọn năm 2018 để canh tân cũng như dấn thân cách cụ thể hơn trong việc lắng nghe và đồng hành với người trẻ, đặc biệt điều này diễn ra cụ thể hơn nơi các Giáo phận có Giám mục là Salêdiêng.

“Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc đã tuyên bố ‘Năm của Giới trẻ’ bắt đầu từ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, ngày 3 tháng 12 năm 2017 tới ngày 25 tháng 11 năm 2018, tập trung vào việc phát triển đức tin cho người trẻ trong lứa tuổi từ 12 tới 30. Chủ đề của Năm Giới trẻ là ‘Mở ra những chân trời để lan truyền niềm vui. Giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi’”, Đức cha Salêdiêng Timothy Costello, Tổng Giám mục Perth đã viết như thế trong thư mục vụ gần đây của ngài.

“Tôi cũng xin giáo xứ cũng như các cộng đoàn thành lập “Nhóm Hành động Giới trẻ cho Năm’ – bao gồm những người lớn khác nhau cũng như người trẻ trong cộng đoàn để chuẩn bị các hoạt động cho Năm Giới trẻ. (…) Tôi cũng khích lệ những người trẻ (tuổi từ 12 tới 30) hãy tiến lên để làm nên ‘Năm của các Sứ giả’ trong các cộng đoàn địa phương của mình. Giới trẻ có thể trở thành tiếng nói cũng như những người đầy sáng kiến cho “Nhóm Hành động cho Năm Giới trẻ.’”

Đức Tổng Costello nói tiếp, “Trong năm nay, chúng ta hy vọng sẽ cùng nhau dấn thân với nhiều bạn trẻ trong Giáo Hội. Trong mười hai tháng tới đây, trong các cộng đoàn địa phương, chúng ta cần liên kết với các Giáo xứ, các Trường Trung học, các Tuyên úy Đại học… (…) Ngoài việc chuẩn bị Bí tích Thêm Sức, chúng ta cần cổ vũ các bạn trẻ, vun trồng đời sống thiêng liêng cho các bạn trẻ trong các cộng đoàn chúng ta. Thậm chí nếu như chúng ta chỉ có rất ít các bạn trẻ trong cộng đoàn của mình, đây cũng là cơ hội chúng ta mới gọi nhiều hơn nữa các trẻ em của chúng ta hay con cháu chúng ta tới nhà thờ, hay chúng ta cũng có thể tìm kiếm nơi các trường Công Giáo trong vùng để khích lệ chúng tham gia vào cộng đoàn giáo xứ địa phương.”

Tổng Giáo phận Perth cũng hạnh phúc để là chủ nhà cho dịp Đại hội Giới trẻ Công Giáo toàn quốc của Úc (ACYF) sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2019. Sự kiện này đã được thông báo vài tuần trước tại Sydney, là nơi đã tổ chức ACYF năm 2017.

Cũng nên lưu ý rằng, Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và Đảo quốc Solomon (PNG-IS) đã quyết định dành năm 2018 cho giới trẻ như đã nêu trong thư khởi đầu năm với những ví dụ cụ thể về Mục vụ Giới trẻ, trong đó đã chọn chủ đề phản ánh mạnh mẽ tinh thần Salêdiêng, như là nối kết giữa Gia đình và Mục vụ Giới trẻ, cũng như quan tâm tới giới trẻ đã bỏ học.

Dân số của PNG-IS hầu hết là người trẻ, trong đó họ đa phần là Kitô giáo, những người này đã lãnh hội rất nhiều từ sự đồng hành của Salêdiêng.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today