TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO Ở GATCHINA – NGA

Gatchina, Nga – Tháng 1 năm 2024 – Năm nay, Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu được cử hành tại giáo xứ Salêdiêng ở Gatchina. Tuần cầu nguyện được tổ chức hai ngày với sự tham gia của các tôn giáo: Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành Luther

Vào ngày 20 tháng 1, tại nhà thờ Tin lành Luther Thánh Nicolas ở Gatchina đã diễn ra ngày lễ hội với sự biểu diễn các bài thánh ca với đàn organ. Ngày lễ hội được giáo hội Công giáo, Tin Lành Luther và Chính thống giáo ở Gatchina cùng tổ chức và quy tụ khoảng 80 người. Quỹ thu được từ lễ hội được chia đều cho ba dự án xã hội: Nguyện xá Salêdiêng, Quỹ từ thiện Chính thống cho người nghèo và chăm sóc giáo dân lớn tuổi của giáo xứ Tin Lành Luther.

Ngày hôm sau, 21 tháng Giêng, cuộc họp truyền thống thường niên dành riêng cho cầu nguyện sự hiệp nhất các Kitô hữu, đã quy tụ các đại diện của các tôn giáo: Công giáo, Chính thống giáo, Tin Lành Luther và Tin Lành Ngũ Tuần. Năm nay, cuộc gặp gỡ được tổ chức tại giáo xứ Đức Mẹ Núi Cát Minh và quy tụ khoảng 30 Kitô hữu.

Nguồn: https://www.infoans.org

Chuyển ngữ: José Ngọc Toản SDB

Visited 29 times, 1 visit(s) today