Tỉnh dòng Thái Lan tổ chức Ngày Cộng thể Tỉnh 2018

(Banpong, Thái Lan – 08.02.2018) – Tỉnh dòng Thái Lan với bổn mạng là Thánh Phaolô (gồm có Thái Lan – Lào – Cambodia) đã tổ chức ngày cộng thể tỉnh vào hôm mùng 08 tháng Hai vừa qua. Năm nay, ngày cộng thể tỉnh được tổ chức tại cộng đoàn Nazareth ở Banpong. Tham dự ngày cộng thể tỉnh năm nay có hơn 40 anh em hội viên cùng với 70 em tu sinh.

Cha Giám tỉnh Gioan Bosco Thepharat Pitisant đã chủ sự Thánh lễ khai mạc. Sau Thánh lễ, các anh em hội viên thuộc 4 nhà đào luyện đã lên sân khấu đóng góp những tiết mục và Tỉnh dòng cũng nhân cơ hội này, chúc mừng Ngân khánh hoặc Kim khánh của một số anh em hội viên.

Sau bữa cơm trưa, tỉnh dòng tổ chức cuộc thi đấu thể thao giữa các anh em SDB và các tu sinh của nhà Nazareth.

Mọi người tham dự ngày cộng thể tỉnh trong bầu khí huynh đệ vui tươi và thắm tình gia đình.

Bài viết của thầy Saraphan Kaesarer, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today