TỈNH DÒNG SALÊDIÊNG HÀN QUỐC VUI MỪNG TRONG NGÀY LỄ TRUYỀN CHỨC CHO CÁC TÂN LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ.

Seoul, Hàn Quốc – Tháng 1 năm 2024 – Nhân dịp Lễ Thánh Phanxicô Salê, ngày 24 tháng 1, Tỉnh Dòng Salêdiêng “Các Thánh Tử đạo Hàn Quốc” (KOR) đã hân hoan mừng lễ thụ phong linh mục cho ba phó tế Salêdiêng – Stefano Kim Bumjun, Marciano Lee Changmin và Joseph Shin Yoonmin – và phong chức phó tế cho thầy Dominic Kim Hyunki. Lễ truyền chức được tổ chức tại nhà tỉnh của Tỉnh dòng, do Đức Tổng Giám mục Danh dự Gwangju, Giám mục Hijino Kim HeeJung chủ tế. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của khoảng một nghìn người, gồm các Salêdiêng, các thành viên của Gia đình Salêdiêng và thân nhân của những tân chức. Cha Timothy Won Cheol Choi, Giám tỉnh Tỉnh dòng KOR, đã khuyến khích bốn tu sĩ Salêdiêng hãy luôn đồng hành với người nghèo và người thiếu thốn, với con tim của Don Bosco.

 

Nguồn: https://www.infoans.org

Chuyển ngữ: José Ngọc Toản SDB

 

Visited 123 times, 1 visit(s) today