Tỉnh dòng Hàn Quốc có thêm 2 tân Linh mục – Trở nên những mục tử hiền lành theo gương Đức Kitô

(Seoul – 13.04.2018) – Tỉnh dòng Salêdiêng Hàn Quốc vui mừng vì có thêm 2 anh em lãnh tác vụ Linh mục, đó là Cha Paul Lee Hyun Jin và Cha John Baptist Yu Sang Cheol. Thánh lễ truyền chức do Đức Cha Benedict Son Hee – Song, Giám mục Phụ tá Giáo phận Seoul, chủ sự với khoảng hơn 80 linh mục đồng tế.

Hai tân linh mục nguyện dâng hiến cuộc đời để phục vụ thanh thiếu niên với trái tim mục tử đích thực theo gương của Don Bosco.

Cha Paul Lee Huyn Jin đã học thần học trong 3 năm qua tại Đại chủng viện Quốc tế tại Paranaque, Philippines cùng với các anh em hội viên khác đến từ nhiều quốc gia trong miền EAO. Sau khi chịu chức, Ngài sẽ về làm việc với giới trẻ tại trường dạy nghề ở Seoul. Trong khi đó, Cha John Baptist Yu đã trải qua chương trình thần học tại Đại chủng viện Seoul. Trong thời gian theo học, Ngài thuộc Cộng thể Đào luyện ở Seoul, và phụ giúp công việc mục vụ giúp các bạn trẻ. Hiện nay, Ngài đến làm việc tại Trung tâm Trẻ ở Daejeon.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha JB. Yu đã thay mặt cả 2 anh em cám ơn mọi người, nhất là các Bề trên, các anh em hội viên, các thành phần trong Gia đình Salêdiêng và các bạn bè. Các Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để họ luôn trung thành với Don Bosco cho đến hơi thở cuối cùng.

Bài viết của Cha Samuel Yu, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today