Thứ Sáu sau Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A

NGÓN TAY THIÊN CHÚA
Lc 11,15-26

Khi ấy, có mấy người nói rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông.”

“Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

“Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.”

SUY NIỆM

Trong Kinh Thánh Kitô giáo, những biệt danh như satan, ma quỷ, rắn và Bêendêbun đều được dùng để đặt tên cho tất cả mọi sự dữ chống lại Thiên Chúa và dân của Ngài. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của ngài ở sa mạc với việc vượt qua những cám dỗ của ma quỷ. Sứ vụ của ngài được biểu lộ thật rõ ràng ngang qua uy quyền và sức mạnh của ngài để trừ quỷ, chữa bệnh và an ủi dân chúng. Đây là những hoạt động công khai rất tích cực, nhưng những người xung quanh ngài lại luôn tìm cách để chống đối ngài.

Trong Tin mừng hôm nay, đám đông cho là ngài đã dựa vào thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định rằng, Ngài trừ quỷ bằng chính ngón tay của Thiên Chúa, như một dấu chỉ cho thấy cách rõ ràng, Nước Thiên Chúa đang ở giữa họ.

Ngón tay của Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong thế giới và trong cuộc sống của chúng ta.

Trong Bí Tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta đã tuyên xưng từ bỏ Sa tan, cùng với tất cả các công trình và những lời hứa rỗng của nó. Chúng ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành một tạo vật mới.

Bất cứ ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Chúng ta ở với ngài, cũng như ngài mãi mãi ở với chúng ta, cho mỗi người chúng ta trong tất cả sự độc đáo của chúng tôi.

Bí tích Rửa Tội tạo nên “sự thân tình” cách dứt khoát, tuyệt đối, kiên quyết với Chúa Giêu. Mối tương quan này dường như lấn át bởi sự hiểu biết và tình yêu nhưng không Thiên Chúa dành cho chúng ta – việc ngài ở cùng với chúng ta là điều vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Quả thật, Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta!

Cha Edwin Sorin, CSC, người sáng lập Đại học Notre Dame, đã đến Ấn độ như một nhà truyền giáo. Lấy cảm hứng từ lời tuyên xưng trong Bí tích Rửa Tội, cha đã làm việc miệt mài để giúp cho Notre Dame trở nên nơi mà sinh viên, giảng viên và nhân viên có thể cảm nghiệm được Vương Quốc của Thiên Chúa. Nguyện xin gương mẫu của cha luôn truyền cảm hứng cho chúng ta sống hiệp nhất với Chúa Giêsu.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


 

Visited 11 times, 1 visit(s) today