Thứ Sáu sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ CÙNG ĐI

Lc 8,1-3

Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Ðó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ.

SUY NIỆM

Trong đoạn Tin mừng này, có nhiều điều làm tôi cảm động về những phụ nữ cùng đi với Chúa Giêsu.

Thứ nhất, một vài người trong số họ được đặt tên rất đặc biệt. Tôi có thể tưởng tượng một người Kitô hữu tiên khởi quay sang bạn của cô và thầm nói, “Tôi biết cô ấy!”. Việc đặt tên như thế mang lại cho những người phụ nữ chính căn tính của họ. Họ không phải là một nhóm người đãng trí đi theo Chúa Giêsu khi ngài rao giảng Tin mừng, nhưng họ được quy tụ từ những con người với cá tính và quá khứ rất riêng biệt.

Thứ hai, những người phụ nữ này đã “cung cấp cho Chúa Giêsu chính nguồn lực của họ”. Chúa Giêsu là người loan báo Tin mừng, nhưng ngài cần được hỗ trợ bởi các môn đệ và những người đi theo Ngài. Tôi tự hỏi rằng, nếu không có những người phụ nữ cung cấp cho Chúa Giêsu nhiều thứ, làm sao ngài có thể dành trọn vẹn thời gian và sức lực cho sứ mệnh. Họ đã đóng góp vào việc mục vụ của Đức Giêsu bằng những món quà của họ.

Thứ ba, những phụ nữ này đã được “chữa lành khỏi quỷ ám và bệnh tật”. Đó không phải là những con người hoàn hảo mà Chúa Giêsu đã mời gọi đồng hành trong sứ mệnh của ngài. Thay vào đó, họ là những người đã được biến đổi, đã đón nhận ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Tôi tìm thấy trong đoạn Tin mừng này lời mời gọi giúp tôi nhận biết Chúa Kitô, nhờ đó, tôi được lớn lên trong mối tương giao cá vị với ngài và để ngài đặt tên cho chính tôi. Tôi khám phá ra lời mời gọi hãy biết tận dụng những nguồn lực, tài năng và thời gian của tôi để phục vụ cho việc rao giảng và sống Tin mừng. Cuối cùng, dù tội lỗi và yếu đuối, tôi nhận thấy mình được kêu gọi để tìm kiếm sự tha thứ của Thiên Chúa và bước theo Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để bắt chước các phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay và sẵn sàng bước theo Ngài.

Tracey Schirra ’18
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 41 times, 1 visit(s) today