Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Thường Niên

CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH NHÂN
Mc 3,7-12

Ðức Giêsu cùng với các môn đệ cửa Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.

Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.

Còn các thần ô uế, hễ thấy Ðức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

SUY NIỆM

“… để khỏi bị đám đông chen lấn.”

Làm thế nào để dòng chữ này cải thiện được khóe nhìn của chúng ta về Tin Mừng hôm nay! Nếu chúng ta đưa tâm trí của mình đến khung cảnh trong đoạn văn này, chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng được hương vị của biển, cát nóng len lỏi qua ngón chân của chúng ta, và những tiếng lớn kêu lên với Chúa Giêsu để xin chữa lành.

Nhưng trước khi chúng ta nghe thấy dòng này, chúng ta hầu như không biết có bao nhiêu người bao quanh Chúa Giêsu, hoặc có bao nhiêu rào cản đã đứng giữa ngài và họ. Đột nhiên, chúng ta có thể cảm thấy mồ hôi trên da của chúng ta, ngửi thấy những mùi hương của các cơ thể khác gần với chính chúng ta, và cân nhắc nỗi sợ bệnh tật với một nhu cầu khẩn cấp để chạm vào chính Chúa Giêsu.

Phản ứng điên cuồng của người dân đối với Chúa Giêsu mời chúng ta suy nghĩ về những gì họ tìm kiếm từ Ngài. Câu chuyện mà thánh Máccô kể lại cho thấy rằng, chỉ có những thần ô uế biết được danh tính đích thực của Chúa chúng ta. Người ta không hỏi Đức Chúa Giêsu là ai, hay tại sao Ngài có thể chữa lành họ. Thực tế, cách tiếp cận của họ đối với Chúa Giêsu chỉ hẹp hòi tập trung hẹp hòi vào những gì ngài có thể làm cho họ mà thôi; điều đó mời gọi chúng ta tự hỏi mình, liệu chúng ta có đối xử với Chúa Giêsu giống như vậy hay không.

Phải chăng chúng ta chỉ kêu cầu Chúa Giêsu khi chúng ta cần ơn? Chúng ta có thực hiện một nỗ lực có ý thức để cảm ơn Ngài vì những người mà ngài đã ban cho chúng ta đơn giản chỉ vì Ngài yêu chúng ta không? Lòng biết ơn vì một món quà có làm sâu sắc hơn nhận thức của chúng ta về biết bao người mà Chúa ban cho chúng ta – tình yêu của gia đình và bạn bè của chúng ta, những người bạn hữu trong Giáo Hội của Ngài, và trong cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta thường nghĩ đến căn tính thật sự của Chúa Giêsu như thế nào? Những thần ô uế dự đoán ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại trong sự vinh hiển như Đức Vua. Đoạn văn Tin mừng này phải nên truyền cảm hứng cho chúng ta khi gặp gỡ Đức Chúa Giêsu, không chỉ đơn giản bởi tình yêu thương dành cho Đấng Cứu Độ của chúng ta, mà còn với sự kính sợ và tôn kính sâu sắc đối với Thiên Chúa vĩ đại của chúng ta.

Gabrielle M. Speach ’12
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 6 times, 1 visit(s) today