Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Thường Niên

CHÀNG RỂ CÒN Ở VỚI
Mc 2,18-22

Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Ðức Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!”

SUY NIỆM

Vợ tôi và tôi kết hôn vào cuối năm 2017, chúng tôi đã có một lễ cưới tuyệt vời. Nhiều bạn bè và gia đình đến từ nhiều nơi trên đất nước, và một vài người từ các nước khác, đến để chia sẻ với chúng tôi trong ngày cử hành hôn lễ.

Đoạn văn này gợi lên cho tôi về những ký ức vào cuối tuần đó. Người Pharisêu đến gần Đức Giêsu và hỏi ngài tại sao những người theo ngài không giữ chay như những người môn đệ của họ. Đức Giêsu không quan tâm đến ý niệm về việc ăn chay, nhưng quan tâm đến thời kỳ nhiều hơn.

Những ngày trong tuần cử hành lễ cưới, chúng tôi có nhiều cám dỗ đã ám ảnh chúng tôi về tương lai: Chúng tôi sẽ trả tiền thuê như thế nào? Khi nào thì chúng tôi có thể trả hết nợ? Chúng tôi phân chia nhau nghỉ trong gia đình như thế nào? Khi nào chúng tôi đang cố gắng bắt đầu gia đình riêng của chúng tôi? Cám dỗ để quên đi hiện tại và sống trên gánh nặng của quá khứ hoặc những lo lắng cho tương lai luôn tồn tại.

Chúa Giêsu có đáp lại sự lo lắng này. Ngài nói rằng, thời kỳ sẽ đến, lúc đó các môn đồ sẽ ăn chay, nhưng bây giờ thì không. Thời kỳ sẽ đến khi những lo lắng ngày càng tăng sẽ được giải quyết, nhưng không phải là khi niềm vui là vẫn còn.

Chúng ta đã được ban cho một món quà tuyệt diệu của thời gian để đến gần hơn với Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ của chúng ta bằng cách dâng mình lên Thiên Chúa nhiều hơn. Sự hiện diện là một món quà được ban cho một cách nhưng không – đòi hỏi lòng biết ơn và sự hiến dâng cho Thiên Chúa. Cũng như rượu mới được đựng trong bầu da được làm dành cho rượu mới, mỗi khoảnh khắc đều được sống theo cách riêng của nó, hãy thoải mái trước mối lo ngại và lo lắng về đường chân trời. Khi các thử thách đến, chúng ta phải đối mặt với nó, nhưng khi niềm vui xuất hiện, chúng ta phải nắm lấy niềm vui hơn nữa.

John McMackin ’16
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today