Thứ Ba sau Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A

NHẤT QUYẾT LÊN GIÊRUSALEM
Lc 9,51-56

Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Ðức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

SUY NIỆM

Bạn có bao giờ quá say mê về những gì bạn nghĩ là đúng mà bạn đã làm tổn thương những người khác chưa? Tôi biết điều đó đã xảy ra với tôi, thường khi tôi tranh luận những điều không quan trọng như việc lắng nghe các bài hát Giáng Sinh trong Mùa Vọng, hoặc việc giải thích về một số triết gia nào đó. Đôi khi trong khoảnh khắc như thế, tôi xúc phạm đến một ai đó hoặc coi thường họ cùng với ý kiến ​​của họ. Tôi đã để cho sự đam mê của tôi bị cuốn hút vào những gì được cho là đúng đắn nên đã gây trở ngại trong việc tôn trọng những người khác.

Theo cách tôi nhìn thấy, các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay được thúc đẩy bởi một niềm đam mê tương tự như thế với những điều mà các ông cho là đúng và tốt lành. Chúa Giêsu là một người đáng được kính trọng. Ngài đang hướng về Giêrusalem để hoàn thành sứ vụ của cuộc đời mình. Ngài xứng đáng được chào đón với bất cứ nơi nào ngài đi qua, ngay cả trong làng của người Samaria. Phải chăng họ đòi hỏi quá nhiều điều để Đức Giêsu được phép ở lại đó? Người Samaritanô thật bất công. Họ quá đề cao bản sắc văn hoá của họ trước những nhu cầu căn bản của con người. Việc thiếu tôn trọng Đức Giêsu đã khiến Giacôbê và Gioan đề nghị với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?”

Chúa Giêsu đã quở trách các môn đệ. Họ đã lấy những gì họ có để bảo vệ điều mà họ nghĩ là đúng và tốt đẹp, nhưng họ đã quên rằng, những điều đó chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng để yêu thương những người khác. Thách đố của Tin mừng ngày nay là không bao giờ để cho niềm đam mê của chúng ta về những gì được cho là đúng đắn, chân thật, tốt lành và thánh thiện đi vào trong cách thức yêu thương người khác.

Chúng ta có quá chắc chắn về sự chính xác của những nguyên nhân mà chúng ta không biết lắng nghe người khác và gặp họ nơi họ đang sống không? Đừng cho phép niềm đam mê của mình làm suy giảm bởi những gì mình nghĩ là đúng đắn, nhưng hãy mời Chúa Giêsu hướng dẫn niềm đam mê đó để chúng ta có thể yêu thương anh chị em của mình hơn nữa.

Benjamin Rusch ’13
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 11 times, 1 visit(s) today