Thứ Hai sau Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A

HÃY ĐỂ TRẺ NHỎ ĐẾN VỚI TA
Mt 18,1-5.10

Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chào đón các trẻ em bước vào trung tâm cộng đoàn của ngài – chúng ta có thường làm điều tương tự như thế với các trẻ em không? Trong thực tế, đối với nhiều người, vai trò của trẻ em thường là chẳng đáng gì. Đặc biệt trong Phụng vụ Công Giáo, trẻ em thường bị đẩy ra ngoài lề để một ai đó có thể dễ dàng quên rằng, Chúa Giêsu đã giảng dạy cách rõ ràng về các giá trị đạo đức và vai trò trung tâm của các em trong Giáo Hội.

Là một Giám đốc Âm nhạc của Giáo xứ và một người chỉ huy Dàn hợp xướng thiếu nhi của Notre Dame, tôi đã nhận ra rằng trẻ em cần sự đầu tư nhiều hơn ngay từ lúc đầu cả về thời gian, nguồn lực và sự khích lệ. Việc đầu tư này chính là đáp lại sự vui tươi, đơn sơ và trong trắng mà các em mang lại cho cộng đoàn thông qua sự tham gia tích cực của các em. Các em đã quảng đại và tiếp thu những ý tưởng mới, cùng với những công việc khó khăn – cuối cùng, các em cũng muốn nhận được những giá trị giống như các em đã và đang đóng góp.

Khi tôi đến Notre Dame và được phân công làm việc với các ca viên của Dàn hợp xướng thiếu nhi Notre Dame, tôi nghĩ rằng trẻ em rất đáng sợ; đó là một trách nhiệm to lớn như một phần của việc giáo dục và hình thành đức tin nơi các em. Sau khi bình tĩnh từ sự lo lắng ban đầu của mình, tôi đã tôn trọng và nhìn các em như những thiên tài tí hon với một tâm trí sắc bén và tinh thần nhiệt huyết. Tôi đã tương quan với các ca viên bởi vì giống như tôi, các em cũng muốn thuộc về một cộng đoàn và tạo ra sự khác biệt trong thế giới của các em. Giờ đây tôi làm việc để làm cho các em có khả năng tham gia đầy đủ vào cộng đoàn của các em và tôi muốn đề nghị các giáo xứ nên mời các em tham gia với các vai trò khác nhau để hỗ trợ trong Thánh lễ.

Niềm vui đơn sơ mà các em chia sẻ với thế giới thông qua những hoạt động không biết mệt mỏi và sự quảng đại hết mình như là một vẻ đẹp đối với nơi thờ phượng của chúng ta. Trẻ em trở nên trung tâm đời sống giáo xứ. Nếu chúng ta có thể mở rộng chào đón trẻ em vào trong đời sống phụng vụ, chúng ta sẽ còn đón nhận Chúa Kitô nhiều hơn nữa trong việc thờ phượng của chúng ta.

Erin Donegan ’16 MSM
Trợ lý Giám đốc của Ban hợp xướng Thiếu nhi Notre Dame
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 6 times, 1 visit(s) today