Thống kê mới nhất của Giáo Hội Công Giáo, tính đến 31-12-2015

(WHĐ – 21.10.2017) – Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm được Giáo Hội ấn định cử hành vào Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối tháng Mười; và Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, Chúa Nhật 22-10-2017 là Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 91.

Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides trình bày toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công Giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh vực tổ chức, hoạt động và nhân sự của Giáo Hội được Fides đăng tải căn cứ trên ấn bản mới nhất của Sách Niên giám Thống kê Giáo Hội (tính đến 31-12-2015). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

(Nguồn: Agenzia Fides)


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today