Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XXVIII TNA

 (Lc 11, 42-46)

     Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa đã khiển trách các Biệt Phái về tội quá chú tâm đến vẻ bên ngoài mà bỏ mất cái cốt yếu bên trong. Lời khiển trách này cũng cảnh báo mỗi người chúng ta khi thực hành các việc đạo đức và bác ái. Có khi chúng ta vô tình phô diễn vẻ bên ngoài, làm đầy giờ đủ việc nhưng lại sống thiếu bác ái yêu thương thực sự.

Khi đảm nhận bất cứ công việc phục vụ nào đó, chúng ta dễ quên đi điều Chúa đang mong chờ nơi một người tôi tớ khiêm hạ, đó chính là sống yêu thương và quên mình.

Quả thực, tất cả những lời nói và việc làm không đúng sự thật đều là những điều đáng khinh, đáng trách.

Lời khiển trách của của Chúa Giêsu với các Luật Sĩ và Biệt Phái không gì khác hơn ngoài việc thức tỉnh lương tâm của họ để họ biết lắng nghe lời của Thiên Chúa và trở về với lòng thương xót và từ ái của Ngài đối với tất cả mọi người.

Hãy luôn xác tín rằng, luật của Chúa là luật của yêu thương. Vì thế, những ai sống theo các giới luật của Chúa là đang thực hành ý muốn của Ngài.

Đức Giêsu không bác bỏ việc tuân giữ lề luật, nhưng mời gọi chúng ta hãy biết tuân giữ với lòng yêu mến, chứ không phải để khoe khoang hoặc lên mặt chê bai kẻ khác.

Tóm lại, Lời Chúa của bài Tin mừng hôm nay như mời gọi chúng ta hãy từ bỏ lối sống giả hình, thiếu thành thật, để sống chân thành với Chúa và yêu quý anh chị em mình. Hãy luôn cố gắng trở nên chứng nhân của yêu thương qua tất cả những việc mình làm, vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen

Visited 1 times, 1 visit(s) today