ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Tông thư LÒNG YÊU MẾN THÁNH KINH

     Điểm tin Trong tuần gồm những thông tin về Giáo hội hoàn vũ & Việt Nam, về Hội dòng Sa-lê-diêng Thế giới và Tỉnh dòng Việt Nam. Sau cùng là phần Suy niệm Lời Chúa dành cho các bạn trẻ: Có một bàn tiệc lớn hơn.