Soạn thảo ‘Kế hoạch Đời sống’ của mỗi cá nhân

(EAO, 24.03.2018) – Trong lá thư gởi các bạn trẻ nhân Đại hội Giới trẻ thế giới lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1986, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã mời gọi các bạn trẻ hãy soạn thảo cho mình một kế hoạch đời sống cá nhân để biến mình trở nên môn đệ Đức Giêsu. Điều này, xin được nhắc lại để nhắc nhở chúng ta, những nhà giáo dục của giới trẻ.

Vậy ai là Cha linh hướng của bạn? Bạn đã soạn thảo kế hoạch đời sống cá nhân chưa? Đây là hai câu hỏi giúp chúng ta thâm tín ơn gọi và phát huy đời sống đức tin, đối với các thành viên trong Gia đình Salêdiêng cũng như đối với tất cả những ai đang làm việc trong các công cuộc Salêdiêng. Mỗi lần đi kinh lý, các Bề trên vẫn đặt lại 2 câu hỏi này cho các anh em hội viên. Có nhiều cách để trình bày kế hoạch đời sống. Có thể chỉ cần tóm gọn trong một trang giấy, nêu ra 5 hoặc 6 quyết tâm của mình hoặc những quyết định liên quan đến 4 khía cạnh căn bản của việc đào luyện (về trí thức, về nhân bản, về đức tin, về sứ mệnh tông đồ). Hình thức không quan trọng bằng nội dung mà chúng ta nhắm đến. Điều quan trọng là cần có một định hướng rõ ràng. Chúng ta cần duy trì công việc này cho đến suốt đời, không phải chỉ soạn thảo kế hoạch đời sống trước khi khấn lần đầu hoặc trước khi chịu chức linh mục,… rồi sau đó ngưng lại.

Bài viết của Cha Vaclav Klement
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today